Beljanski: Arežina smenjen suprotno zakonu i Statutu RTV

Smenu programskog direktora pratio niz nezakonitosti i nepravilnosti

20. jun 2016

Odluka o razrešenju programskog direktora RTV-a Slobodana Arežine, koju je doneo novi Upravni odbor 4. maja, a potpisao njegov predsednik, ima nekoliko bitnih nedostataka, naveo je novosadski advokat i specijalista za medijsku oblast, Slobodan Beljanski. Prema njegovim rečima, pre svega, postavlja se pitanje redosleda poteza, sadržine i uopšte mogućnost donošenja takve odluke

– Prema Zakonu o javnim medijskim servisima (čl. 23. st. 1. tač. 9) u isključivu nadležnost generalnog direktora spada to da predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrešenje direktora programa. Prema čl. 36. Statuta RTV, na koji se Upravni odbor u zaglavlju svoje odluke poziva, Upravni odbor razrešava direktora programa pre isteka vremena na koje je imenovan, na predlog generalnog direktora. Podaci kojima raspolažemo govore da ovaj uslov nije ispunjen, odnosno da generalni direktor nije dao predlog za razrešenje Arežine. Uostalom, u samoj odluci predlog generalnog direktora se i ne pominje – kaže Slobodan Beljanski za Danas.

On je napomenuo i da je u članu 36. Statuta RTV navedeno devet mogućih razloga za razrešenje: počev od ličnog zahteva, preko postupanja suprotno statutu i opštim aktima, pa sve do sukoba interesa ili nesavesnog i nepravilnog rada. „U zaglavlju svoje odluke Upravni odbor se poziva na član 36 stav 1 tačku 5 Statuta, ali samo numerički, ne i deskriptivno. Tom odredbom se u Statutu kao razlog za razrešenje navodi zanemarivanje ili nesavesno vršenje dužnosti. U čemu bi se ono sastojalo ostalo je nepoznato, jer odluka nema nikakvo obrazloženje“, ističe Beljanski.

On konstatuje da je Statutom RTV-a propisano da odluku o razrešenju direktora programa Upravni odbor donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova, što se iz same odluke ne vidi da li je doneta potrebnom većinom glasova. „Odluka nema ni pouku o pravnom leku ili sredstvu. Sledi zaključak da je razrešenje gospodina Arežine bilo suprotno zakonu i statutu“, zaključio je Slobodan Beljanski.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga