AŽL: Ojačati rodne mehanizme u Vojvodini radi zaustavljanja narastajućeg femicida

"Rodna ravnopravnost ne sme biti biti svedena na pitanje demografije"

21. jul 2017

Akademija ženskog liderstva (AŽL) upozorila je na negativan trend u razvoju u primeni mehanizama rodne ravnopravnosti u Vojvodini i pozvala pokrajnsku vlast da nastavi i unapredi dobru praksu koja je na tom planu postojala ranijih godina.

Unapređenje tih mehanizama, kako navodi AŽL, izuzetno je značajno posebno zbog zaustavljanja narastajućeg femicida i porodičnog nasilja u Srbiji.

U zaključcima i preporukama iz Izveštaja o stanju institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost na teritoriji Vojvodine upućenih pokrajinskim organima ukazuje se da uočene tendencije u pokrajinskim mehanizmima za rodnu ravnopravnost nisu ohrabrujuće, jer su smanjene su ili prekinute neke aktivnosti u pokrajinskim institucijama na tom planu u odnosu na raniju praksu.

Podseća se da je Autonomna pokrajina Vojvodina od 2002. godine imala pionirsku ulogu i „podizala lestvicu“ kada je u pitanju rodna ravnopravnost, formiranjem prvog izvršnog organa vlasti kojem je rodna ravnopravnost u nadležnosti, ali i u nazivu – Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kao i Odbora za ravnopravnost polova u Skupstini AP Vojvodine. Ta dobra praksa, dodaje se, nastavljena je i 2004. godine kada je Skupština AP Vojvodine usvojila Pokrajinsku odluku o ravnopravnosti polova kojom su pokrajinski organi vlasti obavezani da poštuju i obezbede ravnopravnost žena i muškaraca. Takođe, doneta je i Pokrajinsku odluka o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, čime su „stvoreni uslovi za primenu principa rodne ravnopravnosti u sve politike na pokrajinskom nivou“.

Akademija ženskog liderstva napominje da je u međuvremenu došlo do zastoja u funkcionisanju tih mehanizama pa i njihovog nazadovanja, zbog čega je i urađena analiza kako bi se utvrdili razlozi tog negativnog trenda.

Dodaje se da Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova nije dostavio tražene informacije, pa je analiza njegovih aktivnosti i postignuća sprovedena na osnovu javno dostupnih informacija.

Napominje se da rodna ravnopravnost, kao razvojno pitanje, ne sme biti biti svedena na pitanje demografije i pronatalitetnih politika.

Iskazano je nezadovoljsto zbog toga što je zamenica za ravnopravnost polova u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu izabrana tek nakon godinu dana, te konstatovano da mehanizmi nepotpuno koriste svoje nadležnosti i da im konstantno nedostaju ljudski resursi i stručno znanje.

Dodaje se i da je saradnja sa ženskim organizacijama slabija nego ikad, te da je napuštena praksa stalne i otvorene rasprave organizacija civilnog društva i pokrajinskih rodnih mehanizama o pitanjima od značaja za postizanje rodne ravnopravnosti i stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce u AP Vojvodini.

Pokrajinskim vlastima sugeriše se i da pokrenu aktivnosti na pripremi i donošenju nove Pokrajinske skupštinske odluke o rodnoj ravnopravnosti koja bi bila u skladu sa rešenjima predloga novog Zakona kojim se reguliše ta oblast.

Takođe, traži se da se primeni Odluka Pokrajinske vlade o formiranju tela za praćenje primene Programa o zaštiti žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u APV za period 2014 – 2020 godine, te da se hitno kadrovski i stručno ojača sektor koji se bavi pitanjima ravnopravnosti polova.

Od Odbora za ravnopravnost polova Skupštine Vojvodine traži se da pokrene izmene Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine i ojača svoj položaj i ulogu u donošenju svih odluka iz ugla rodne ravnopravnosti.

Akademija ženskog lidersta izrazila je spremnost da doprinese pronalaženju dobrih rešenja za Vojvodinu kad je reč o rodnoj ravnopravnosti, te pozvala predstavnike pokrajinske vlasti da prihvate dijalog i budu otvoreni za njihove predloge.

Izveštaj sa zaključcima i preporukama utvrđen je nakon Javne debate koju je Akademija ženskog liderstva posvetila stanju mehanizama za rodnu ravnopravnost u APV održane 29. juna 2017. u Novom Sadu.

Izveštaj je upućen predsedniku Pokrajinske vlade, pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Pokrajinskom zaštitniku građana, skupštinskom Odboru za ravnoravnost polova i Zavodu za ravnopravnost polova.

Akademija ženskog liderstva je program čiji je osnovni zadatak da okuplja i jača kapacitete žena angažovanih u javnom i političkom životu i povezuje ih u borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: 2021
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga