Ateisti Srbije: Amfilohije svojim govorom mržnje prema ženama prekršio zakon

"Svaka osoba, pa tako i trudnica, ima puno ljudsko i zakonsko pravo da odlučuje o sopstvenom telu. To pravo je neotuđivo i ne pripada državi ili crkvi"

24. okt 2017

Udruženje gra?ana Ateisti Srbije optužilo je danas crnogorsko-primorskog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovi?a da je prekršio nekoliko ?lanova Zakona o zabrani diskriminacije, kada je izjavio da “Srpkinje u svojim utrobama pobiju za jednu godinu više dece nego što su pobili Musolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovde na Kosovu i Metohiji”.

Ateisti Srbije su u saopštenju za javnost naveli da je Amfilohije na taj na?in prekršio Zakon o zabrani diskriminacije, koji u ?lanu 13. kaže da je teški oblik diskriminacije izazivanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti po osnovu nacionalne, rasne ili verske pripadnosti, jezika, politi?kog opredeljena, pola, roda, seksualnog opredeljenja i invaliditeta.

Naveli su da je Amfilohije prekršio i ?lan 20. istog zakona, u kojem se navodi da diskriminacija postoji ukoliko se postupa protivno na?elu ravnopravnosti polova, odnosno na?elu poštovanja jednakih prava žena i muškaraca.

U istom ?lanu istog zakona navodi se da je zabranjeno javno zagovaranje, podržavanje i postupanje u skladu sa predrasudama, obi?ajima i drugim društvenim obrascima ponašanja koji su zasnovani na ideji podre?enosti ili nadre?enosti polova, odnosno stereotipnih uloga polova, podsetili su Ateisti Srbije.

Oni su naveli i da se u Zakonu o postupku prekida trudno?e u zdravstvenim ustanovama jasno navodi da se prekid trudno?e može izvršiti samo na zahtev trudne žene, kada ona da pismenu saglasnost za prekid.

Ateisti Srbije optužili su Amfilohija Radovi?a da je svojom izjavom prekršio i Univerzalnu povelju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, u ?ijem se prvom ?lanu navodi da se sva ljudska bi?a ra?aju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, te da su obdarena razumom i sveš?u i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.

“Fetus nije beba. Fetus nema prava i obaveze ?oveka. Fetus nije ?ovek i nije dete. Svaka osoba, pa tako i trudnica, ima puno ljudsko i zakonsko pravo da odlu?uje o sopstvenom telu. To pravo je neotu?ivo i ne pripada državi ili crkvi. Govor mržnje prema ženama i mizoginija zabranjeni su i kažnjivi po zakonu”, naveli su Ateisti Srbije.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga