Astra: Nadležni ne čine ništa da spreče eksploataciju radnika iz Srbije u inostranstvu

“Radnici ne žele da zvanično prijavljuju slučajeve zbog straha za svoju i bezbednost svoje porodice, jer agencije imaju sve njihove lične podatke i kućne adrese”

20. okt 2017

Organizacija Akcija protiv trgovine ljudima (Astra) iz Beograda saopštila je da nedavno privo?enje radnika iz Srbije u Slova?koj ne predstavlja novi problem, kojeg nadležni u Srbiji nisu svesni, ve? su slu?ajevi eksploatacije i kršenja prava državljana Srbije u Slova?koj prisutni ve? nekoliko godina, a nadležni organi su o njima kontinuirano obaveštavani i uprkos tome prakti?no ništa nisu preduzeli da zaštite radnike i kazne agencije koje ih zloupotrebljavaju.

Astra je u saopštenju za javnost navela da je od 2015. godine do danas primila veliki broj poziva od gra?ana Srbije koji su se interesovali ili odlazili na rad u Slova?ku, uglavnom na poslove u fabrikama velikih korporacije za proizvodnju i sklapanje delova za televizore, automobilskoj industriji i prehrambenoj industriji.

“Radnici su prevashodno vrbovani putem ponuda i oglasa objavljenih na Fejsbuku (Facebook) i na razli?itim sajtovima koje postavljaju pojedinci ili agencije od kojih neke imaju, a neke nemaju licencu za posredovanje u zapošljavanju koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja. Sve agencije su od radnika tražile da plate troškove izdavanja radne dozvole i zdravstvenog osiguranja, iako je to u suprotnosti sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slu?aj nezaposlenosti”, piše u saopštenju.

Prema svedo?enju radnika koji su prihvatili ponudu za rad u Slova?koj, gra?ani naj?eš?e nisu prijavljeni i nemaju ugovore o radu, te su angažovani ilegalno, moraju da rade 12-14 sati dnevno, a njihove plate, ako su uopšte i pla?eni, daleko su ispod onoga što je obe?ano i dogovoreno, navela je Astra.

“U ve?ini slu?ajeva radnicima je ispla?eno tek toliko da imaju za povratak u Srbiju. Osim toga, ponižavanje i kažnjavanje radnika od strane poslodavaca nije retkost”, piše u saopštenju.

Astra je precizirala da se povodom prijava gra?ana u više navrata obra?ala MUP-u Srbije, Tržišnoj inspekciji pri Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije, koja je nadležna za nadzor nad agencijama koje nisu licencirane za posredovanje u zapošljavanju i Sektoru za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja, koji je nadležan za nadzor nad radom licenciranih agencija za zapošljavanje, apeluju?i na njih da preduzmu neophodne mere, istraže ove slu?ajeve i spre?e kršenje prava i mogu?u radnu eksploataciju gra?ana Srbije u Slova?koj.

Astra je navela da je o tim problemima informisala i Ministarstvo inostranih poslova i Ambasadu Srbije u Slova?koj, kao i Ambasadu Slova?ke u Srbiji, kako bi i oni sa svoje strane pomogli radnicima, to jest obavestili nadležne organe u Slova?koj o ovoj situaciji, ali je reakcija nadležnih retko odlazila dalje od inspekcijskih poseta agencijama, naplate kazni zbog kršenja Zakona o oglašavanju, upu?ivanja nelicenciranih agencija da se licenciraju kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja, kao i eventualnog zatvaranja u slu?ajevima nepopravljivih nepravilnosti u radu.

“Neretko se dešava da vlasnici agencija koje su po nalogu inspekcije zatvorene, otvore novu agenciju pod drugim imenom”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da ni Ministarstvo spoljnih poslova nikad nije pružilo zna?ajniju i adekvatnu pomo? radnicima koji su bili hapšeni ili zlostavljani u Slova?koj, uz opravdanje da zvani?ne prijave ne postoje, kao ni pisani dokazi o zloupotrebi radnika.

“Radnici ne žele da zvani?no prijavljuju slu?ajeve zbog straha za svoju i bezbednost svoje porodice, jer agencije imaju sve njihove li?ne podatke i ku?ne adrese”, upozorava se u saopštenju i dodaje da su sada, umesto istrage da li u ovim slu?ajevima ima elemenata trgovine ljudima, eksploatacije i prevare, privedeni oni kojima je pomo? bila potrebna, a državni organi Srbije još jednom nisu stali iza svojih gra?ana.

Astra je podsetila i na slu?ajeve eksploatacije radnika iz Srbije na izgradnji olimpijskih objekata u So?iju u Rusiji, koja se odvijala po sli?nom scenariju.

“Nijedan od prijavljenih slu?ajeva radne eksploatacije nije imao sudski epilog niti je za bilo koji slu?aj radne eksploatacije doneta osu?uju?a presuda protiv po?inilaca”, piše u saopštenju.

Grupa radnika iz Srbije privedena je u Slova?koj 18. oktobra, baš na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ekipa
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga