Antonijević: Na svakom koraku govoriti o medijskim slobodama

"U Srbiji je još uvek veliko nerazumevanje za ljudska prava, a administracija se nije navikla na zakone”

18. okt 2017

Ozbiljnost situacije nalaže da se na svakom koraku govori o medijskim slobodama, ne možete paušalno govoriti da su medijske slobode zagarantovane, a situacija je složena i zbog napada na novinare i zbog drugih stvari koje se dešavaju, izjavio je danas kaže Milan Antonijevi? direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.

Antonijevi? je za Televiziju N1 rekao da mora da se radi na solidarnosti novinara i da poruka ka svim politi?arima mora da bude jasna: novinari treba da prenose ta?ne informacije i to da ?ine bez pritisaka i bez upliva politike.

„Medijske slobode su osnov, morate poslati gra?anima poruku da je ono što vide u medijima ta?na situacija. Možete dobiti kratkoro?no politi?ke poene sakrivanjem iza ne?ega što nije istina, ali to ne može biti dugoro?no“, kazao je Antonijevi?.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) u petak obeležava 20 godina postojanja.

Za to vreme, više od 30 hiljada gra?ana je u ovoj nevladinoj organizaciji pronašlo pravnu pomo? u postupcima pred doma?im sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. YUCOM je u?estvovao u pisanju brojnih zakona iz oblasti ljudskih prava koji su i danas na snazi, aktivan je u zagovaranju i promovisanju vladavine prava, podizanja javne svesti o važnosti ljudskih prava i gra?anskih sloboda.

Na pitanje da uporedi situaciju u oblasti ljudskih prava s po?etka rada i danas, Antonijevi? kaže: „Osim što su bila veoma sli?na lica, bilo je više pritisaka, sistemski problemi što se ti?e ljudskih prava, politi?ke torture, ubistva. Vaš život je bio ugrožen ukoliko ste se bavili ljudskim pravima. Kada pogledate kako smo reagovali devedesetih, vide?ete da smo se obra?ali državi koja kao da je mogla da odgovori, a nakon 5. oktobra je nastavljena naša borba“.

Antonijevi? je ocenio da je u Srbiji još uvek veliko nerazumevanje za ljudska prava, a administracija se “nije navikla na zakone”.

„Poštuju se deklarativno, a u praksi ne u dovoljnoj meri. Mladi treba da nau?e šta su ljudska prava i da se naviknu na njih u svom radu, jer ljudska prava nisu privremena. Mi se obra?amo i politi?arima, oni nekad ne razumeju ili namerno ne?e da razumeju ljudska prava“, naveo je Antonijevi?.

Prema njegovim re?ima, YUCOM-u se obra?a veliki broj ljudi kojima su ugrožena ekonomska i socijalna prava, a „gra?ani ose?aju pritisak nepostojanja vladavine prava“.

(Autonomija/N1

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga