Antifašisti traže ocenu ustavnosti delova Zakona o rehabilitaciji

Odredbe suprotne ustavnim, koje Srbiju određuju kao državu zasnovanu na vladavini prava

07. jula 2015

Savez antifašista Srbije i Udruženje antifašista Novog Sada podneli su Ustavnom sudu inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti pojedinih odredaba Zakona o rehabilitaciji iz 2006. i 2011. godine.

U inicijativi, koju su sačinili novosadski advokati Slobodan i Vladimir Beljanski, navodi se da su odredbe Zakona o rehabilitaciji iz 2006. godine koje omogućuju rehabilitaciju na osnovu opšte ocene da je neko lice lišeno života, slobode ili nekog drugog prava iz političkih ili ideoloških razloga, bez definisanja ovih pojmova i bez  upuštanja u pitanje da li je to lice učinilac ratnog zločina i da li je ranija osuda bila osnovana i zakonita, suprotne ustavnim odredbama koje Srbiju određuju kao državu zasnovanu na vladavini prava.

U inicijativi se ocenjuje da bi takva rehabilitacija predstavljala negaciju odgovornosti proistekle iz iskustava prošlosti i negaciju zajedničkih težnji da se, sprečavanjem i sankcionisanjem ratnih zločina, kako je to proklamovano Poveljom UN i drugim međunarodnim pravnim aktima, zaštite ljudska prava i osnovne slobode, jača poverenje, razvija saradnja među narodima i unapređuje mir i bezbednost.

Ujedno, dodaje se, takva rehabilitacija bi vodila povredi ljudskog dostojanstva koje Ustav proklamuje kao neprikosnovenu vrednost.

U inicijativi se dodaje i da se u Zakonu o rehabilitaciji iz 2011. godine smatraju se suprotnim ustavnim odredbama o jednakosti pred zakonom odredbe koje omogućuju paralelnu primenu starog i novog zakona i dopuštaju da se po potpuno različitim kriterijumima, a u slučaju Zakona o rehabilitaciji iz 2006. godine po znatno jednostavnijim i nekritički otvorenim uslovima, okončaju postupci koji su po tom zakonu pokrenuti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Druga runda
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga