Analiza: Rusija će nazadovati, SAD ostaje najjači igrač

Analiza Istraživačkog servisa Evropskog parlamenta predviđa promjene i konflikte za SAD i Rusiju na globalnom nivou

29. sep 2017

Istraživa?ki servis Europskog parlamenta u svojoj geopliti?koj analizi „Globalni trendovi do 2035. godine“ predvi?a ekonomsko i demografsko nazadovanje Rusije u idu?ih 20 godina, dok za SAD predvi?a da ?e ostati najja?i svjetski „igra?“, ali da ?e imati manju mo?.

Studija iznosi mogu?nost da bi ekonomsko slabljenje Rusije moglo izazvati konflikte Moskve sa susjednim zemljama u cilju reintegracije odre?enih eksklava.

U studiji se navodi da bi takvi „vojni konflikti dovoljno blizu Europe“ mogli utjecati na to da se umiješa i Europska unija.

Analiti?ari koji su izradili ovu studiju za potrebe Europskog parlamenta predvi?aju da ?e se, dugoro?no gledano, Rusija suo?iti s jakim ekonomskim pritiskom izazvanim padom broja radno sposobnih u zemlji, vrijednosti nafte i prirodnog plina, ali i tranzicijom nakon silaska predsjednika Vladimira Putina s vlasti.

„Sve ?e to otvoriti prostor za konflikte sa susjedima i iredentisti?ke pokrete. Zemlja ?e nastojati ponovno pripojiti eksklave pod ruskim utjecajem. Neki od ovih pokreta bit ?e izvedeni diplomatskim putem, ali pogrešna procjena dovodi i do vojnog konflikta koji ?e biti dovoljno bilzu Europi da izaziva sudjelovanje EU-a“, navodi se u dokumentu koji je namijenjen europskim zastupnicima, ali ne predstavlja službeni stav Europskog parlamenta.

Studija dalje navodi da u tom slu?aju europske „vojne akcije i mirovne snage ne?e biti upotrijebljene“ zbog straha od izravne konfrontacije Rusiji, ali da ?e šef diplomacije EU-a imati najzna?ajniju ulogu u svim razgovorima povodom nastalog spora.

Dokument spominje mogu?nost da bi se Rusija u cilju skretanja pozornosti s doma?ih problema mogla vojno angažirati u akcijama izvan svojih granica, kao i primijeniti kiberneti?ke i informacijske napade na europske institucije i pojedince.

SAD najja?i, ali s manjom prednoš?u

Kad je SAD u pitanju, „Globalni trendovi do 2035. godine“ navode da ?e do?i do „relativnog nazadovanja“ zemlje, što ?e voditi stvaranju multipolarnog sustava u kojem ?e do?i do ve?eg natjecanja izme?u SAD-a i njegovih najbližih suparnika.

„SAD ?e ostati najve?a vojna sila u 2035. godini i najja?i igra? u me?unarodnom sustavu, ali s prednoš?u manjom u odnosu na onu koju ima danas prema drugim igra?ima. Bit ?e neodlu?ni koristiti svoju snagu u velikim operacijama i zato se o?ekuje da SAD ima mnogo manju mo? kad je u pitanju globalna sigurnost u odnosu na onu koju je posjedovao još od 1990. godine“, zaklju?uje se u analizi Istraživa?kog centra Europskog parlamenta.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga