ALEKSANDRA ĐURIĆ BOSNIĆ: „Radio-televizija Vojvodine praktično ne radi u javnom interesu“

„Ciljna grupa do koje RTV treba da pronađe put upravo su mladi, ali smo došli u gotovo bizarnu situaciju da upravo oni negoduju zbog izveštavanja RTV, da RTV izveštava zakasnelo i neobjektivno“

20. apr 2017

Nakon što je stav većine članova Programskog saveta RTV bio da nije potrebno da to telo reaguje na primedbe koje je na račun izveštavanja pokrajinskog javnog servisa o aktuelnim protestima izneo Sindikat „Nezavisnost“ RTV, predsednica Saveta Aleksandra Đurić Bosnić podnela je pre dva dana ostavku na to mesto.

U obrazloženju svoje ostavke navela je da se na taj korak odlučila nakon što Programski savet nije prihvatio njen predlog o tome da se generalni direktor, Upravni odbor pokrajinskog javnog servisa, ali i celokupna javnost „pravovremeno podsete na to da je javni servis dužan da se pridržava principa istinitog, nepristrasnog, potpunog i blagovremenog informisanja građana“.

U intervjuu za Cenzolovku bivša predsednica Programskog saveta RTV objašnjava zašto se predomislila iako je pre samo nekoliko meseci rekla da nema nameru da podnese ostavku. Zatim govori o tome da ni posle skoro godinu dana nije uspela da upozna generalnog direktora RTV i o tome zašto novo rukovodstvo RTV ignoriše inicijative Programskog saveta.

Cenzolovka: U decembru ste upravo za Cenzolovku rekli da se Programski savet doživljava kao paradno-savetodavno telo čije inicijative rukovodstvo RTV ignoriše, ali ste dodali da i pored toga ne nameravate da podnesete ostavku na mesto predsednice Saveta. Prema obrazloženju vaše ostavke, odnos sa rukovodstvom RTV ostao je nepromenjen. Zbog čega ste u međuvremenu odlučili da ipak podnesete ostavku?

Đurić Bosnić: To sam izjavila u decembru, ali i odmah nakon smene direktora programa Slobodana Arežine u maju prošle godine, kada sam medijima izjavila da neću podneti ostavku ukoliko doživim politički pritisak. Ni sada nisam dala ostavku ponukana bilo kakvom vrstom pritiska, već je moja ostavka posledica procene da više ne mogu odgovorno da obavljam funkciju predsednice.

U momentu koji je ne samo po mojoj proceni već i po proceni velikog broja ljudi bio izuzetno važan za ugled Radio-televizije Vojvodine, a to su hiljade i hiljade građana, mahom studenata, koji danima ispred RTV iskazuju svoje nezadovoljstvo radom te kuće, ja sam izgubila podršku većine članova Saveta. Smatrala sam da na tom mestu treba da ostanem sve dok kao predsednica mogu da pomognem ostvarenju misije javnog servisa i sve dok ima smisla zalaganje za to da javni servis mora da se pridržava zakonom propisanih normi o funkcionisanju javnih servisa.

Cenzolovka: Programski savet nije podržao vaš predlog da se rukovodstvu RTV uputi svojevrsno podsećanje na to da je javni servis dužan da se pridržava „principa istinitog, nepristrasnog, potpunog i blagovremenog informisanja građana“. Znači li to da većina u Savetu smatra da se RTV pridržava tih principa?

Đurić Bosnić: Članovi Programskog saveta dobili su 7. aprila pismo Sindikata „Nezavisnost“ RTV u kojem je izneto da RTV ne radi više u interesu građana, da je izveštavanje neobjektivno i da se time obmanjuju građani Vojvodine, kao i da se ne izveštava o protestima. Smatrala sam da zbog takvih primedaba mora da reaguje Programski savet.

Pošto je našim poslovnikom omogućeno da u hitnim situacijama konsultacije možemo da obavljamo telefonom ili na drugi način, započela sam mejlom konsultacije sa svim članovima Saveta u vezi sa zahtevima koje bismo poslali generalnom direktoru i Upravnom odboru, a na temelju primedaba koje je uputio taj sindikat.

Smatrala sam da je važno da hitno reagujemo, tim pre jer su sva istraživanja pokazivala da primarnu ciljnu grupu do koje RTV treba da pronađe put čine upravo mladi i studentska populacija. Pa smo došli u gotovo bizarnu situaciju da upravo ta ciljna grupa negoduje zbog izveštavanja RTV, da RTV izveštava zakasnelo i tako da se to ne može nazvati objektivnim izveštavanjem.

To je, po meni, bio pravi momenat da se generalni direktor i Upravni odbor podsete na činjenicu da je javni servis dužan da radi u zakonskim okvirima, da to podrazumeva objektivno i nepristrasno izveštavanje, ukidanje svih oblika cenzure i nevršenje pritiska na novinare koji rade u javnom servisu. Nažalost, taj moj predlog nije dobio podršku većine članova Saveta.

Neki članovi nisu dovoljno jasno odgovorili, neki su smatrali da treba proveriti navode sindikata i da na narednoj sednici, 18. aprila, treba proveriti da li je bilo priloga o protestu, kolika je bila minutaža… Moj je stav bio da na toj sednici svakako treba da verifikujemo konsultacije putem mejla, ali i da isto tako nije u redu da između 7. i tog 18. aprila, u veoma uzavreloj atmosferi protesta, Savet ostane nem.

Cenzolovka: Šta su bili argumenti većine koja nije podržala vaš predlog?

Đurić Bosnić: Argumenti su bili raznoliki – od toga da o tome ne treba da se raspravlja mejlom, da o tome treba da se razgovara na redovnoj sednici, čak ne ni na vanrednoj, do toga da nije primereno da se dopisujemo sa generalnim direktorom i Upravnim odborom.

Zbog nejasnih odgovora pojedinih članova bila sam primorana da svima postavim direktno pitanje tražeći da se izjasne sa „da“ ili „ne“. I tu se većina izjasnila sa „ne“. Na samoj sednici, 18. aprila, kolege su imale primedbe na način komunikacije, neki opet na sadržaj, a bilo je i pitanja o tome koliko je Sindikat „Nezavisnost“ uopšte merodavan.

Cenzolovka: Da li ste na toj sednici razgovarali o izveštavanju RTV tokom minule izborne kampanje i o rezultatima monitoringa programa RTV, po kojem je pokrajinski javni servis debelo favorizovao samo jednog predsedničkog kandidata?

Đurić Bosnić: Postavili smo to pitanje Slavici Subotić Braun, v.d. direktora programa RTV, koja je ujedno i članica Programskog saveta, ali je ona rekla da još nije stigla da sistematizuje sve te podatke.

Cenzolovka: Podneli ste ostavku na mesto predsednice, ali i dalje ostajete u Savetu čija većina očito ne deli vaš stav prema sadašnjem kvalitetu programa i izveštavanja pokrajinskog javnog servisa. Verujete li da kao običan član u takvom savetu možete da utičete na stvari na koje niste mogli kao predsednica?

Đurić Bosnić: Ne mogu da budem sigurna u uspeh toga, ali mogu da budem podrška onom manjinskom delu Saveta koji će se boriti za ono za šta se i dosad borio.

Cenzolovka: Ne smatrate, dakle, da je ostanak u Savetu gubljenje vremena?

Đurić Bosnić: Ne, iz prostog razloga što sve dok se ne dogodi raspuštanje ovog saziva Saveta, napori onih koji smatraju da treba raditi u interesu javnog servisa ostaju zabeleženi u zapisnicima sa sednica Saveta.

Cenzolovka: Zbog čega Savet nije uspeo da uspostavi dobru komunikaciju s aktuelnim rukovodstvom RTV? Da li je problem u tome što je ovaj sastav Saveta izabran pre prošlogodišnjih promena u RTV ili je prosto posredi ignorisanje tela koje po prirodi ne bi trebalo da beži od kritika?

Đurić Bosnić: Onog trenutka kada smo u maju prošle godine zatražili od novog rukovodstva RTV argumente za smenjivanje urednika i ukidanje emisija, Savet je označen kao telo koje neće u svemu podržavati novo rukovodstvo, i tada su počele tenzije između Saveta i rukovodstva. Istini za volju, imali smo na dosadašnjim sednicama predstavnika Upravnog odbora, ali generalnog direktora, kojeg smo zvali četiri-pet puta da prisustvuje sednicama – nikada. Ja, recimo, nikada lično nisam upoznala generalnog direktora. S druge strane, naše iskustvo sa bivšim rukovodstvom RTV bilo je pozitivno, na svakoj sednici ne samo da su generalni direktor i direktor programa bili prisutni nego su i aktivno učestvovali u raspravi.

Cenzolovka: Na šta su dosadašnje inicijative Saveta rukovodstvu RTV ukazivale kada je u pitanju program? Da li se Savet bavio analizom gledanosti, navodima u javnosti o cenzuri, pritiscima na novinare i na promenu uređivačke politike? Kakav je u proteklih godinu dana bio stav Saveta prema programu RTV?

Đurić Bosnić: Svaka naša inicijativa završila se neslavno. Praktično se svaka naša inicijativa odnosila na pokušaj da dobijemo odgovor na pitanje da li se na RTV događa političko oblikovanje javnog servisa.

Imali smo ciklus javnih rasprava o programu RTV i na raspravama u Lovćencu i Novom Sadu, gde su pojedini građani direktno ukazivali na pojavu cenzure i političke zloupotrebe medija. O tome ništa niste mogli da vidite na snimcima RTV, već samo na društvenim mrežama gde su objavljeni snimci koje su na tim javnim raspravama napravili sami građani.

Sačinili smo izveštaj sa tih javnih rasprava i u njemu se navode primedbe građana na cenzuru i na nepriličan način izveštavanja RTV. Izveštaj smo poslali generalnom direktoru, ali dosad nije bilo reakcija.

U tom izveštaju nalaze se i zahtevi građana za veći broj emisija o životinjama i o poljoprivredi, ali i za više emisija istraživačkog tipa koje bi mogle da budu atraktivne za mlade. Mi na taj izveštaj gledamo kao na svojevrsnu smernicu rukovodstvu RTV za kreiranje budućeg programa nečeg što bi trebalo da bude pokrajinski javni servis.

Cenzolovka: A on to sad nije?

Đurić Bosnić: Formalno jeste, ali kao rezultat dosadašnjeg rada, RTV ozbiljno omašuje svoju funkciju i praktično ne radi u javnom interesu, a taj interes je predviđen, pored ostalog, i Statutom RTV.

(Denis Kolundžija, Cenzolovka / Foto: Denis Kolundžija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Kampanja
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga