AKV: Prijavite nadripisare i advokate koji zloupotrebljavaju podatke

Sve prisutniji problem nezakonitog i neetičkog nuđenja usluga posredovanja u predmetima naknade štete

23. okt 2017

Advokatska komora Vojvodine (AKV) osudila je danas nezakonito i neeti?ko postupanje državnih organa i pojedinih advokata u slu?ajevima zloupotrebe li?nih podataka i uznemiravanja osoba u postupcima naknade štete u slu?ajevima saobra?ajnih udesa i drugih štetnih doga?aja.

Ta komora je u saopštenju za javnost navela da s pažnjom prati sve prisutniji problem nezakonitog i neeti?kog nu?enja usluga posredovanja u predmetima naknade štete, ali i problem zloupotrebe i trgovine li?nim podacima ošte?enih gra?ana, kao i nezakonit rad državnih organa u ovakvim predmetima.

“Ovo kompleksno pitanje je sastavni deo šireg društvenog problema u oblasti korupcije. Preduze?emo sve neophodne radnje iz svoje nadležnosti koje su usmerene na suzbijanje ovakvih štetnih pojava, a koje se eventualno ti?u advokature kao dela pravosudnog sistema”, navodi se u saopštenju.

Advokatska komora Vojvodine upozorila je javnost i svoje ?lanstvo da slu?ajevi nu?enja usluga u posredovanju, kao i slu?ajevi neeti?kog pružanja pravne pomo?i, ?esto predstavljaju krivi?no delo, kako iz oblasti zaštite podataka o li?nosti, tako i iz grupe koruptivnih krivi?nih dela.

“Pozivamo sve gra?ane koji se u budu?nosti budu eventualno susretali sa ovakvim ili sli?nim problemima da nam slobodno prijave svaki slu?aj uznemiravanja, ukoliko bi ono imalo posredne ili neposredne veze sa bilo kojim advokatom ili takozvanim agencijama za nadoknadu štete, koje svojim radom vrše krivi?no deo nadripisarstva”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je u interesu svih promovisanje i afirmisanje profesionalnih i zakonitih obrazaca ponašanja, uz istovremeno iskorenjivanje pojava koje nanose štetu, kako ugledu same advokature, tako i opštem interesu svih gra?ana.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga