Agencija za borbu protiv korupcije nakon pisanja VOICE-a traži razrešenje gradonačelnika Kule

Političko-familijarni aranžmani kulskog naprednjaka ipak sukob interesa

31. okt 2017

Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je preporuku razrešenja sa funkcije Perici Videkanji?u, predsedniku opštine i prvom “naprednjaku” Kule, pokazuje Rešenje objavljeno na sajtu Agencije.

Rešenje je doneto gotovo godinu dana nakon što je VOICE objavio tekst o ?itavom nizu zloupotreba kojima je Videkanji?, ulaskom na politi?ku scenu kao eksponent kontroverznog biznismena Nikole Džombe, drasti?no uve?ao imovinu svoje porodice i najbližih srodnika. VOICE se po?etkom decembra prošle godine obratio  Agenciji sa zahtevom da ga zbog toga razreši sa funkcije.

Vrtoglavim usponom kroz javne nabavke preduze?a “Molimentum” Zorana Videkanji?a, ro?enog predsednikovog brata, dodelom državnih oranica po pravu pre?eg zakupa zanatskoj radnji “Div” predsednikove supruge Natalije Videkanji? i kona?no drasti?no uve?anoj imovinskoj karti koju je Perica Videkanji? stekao tokom obavljanja funkcije predsednika sa platom od 70 hiljada dinara trenutno se bavi i Više javno tužilaštvo i policija u Somboru, saznaje VOICE.

Opštinska vlast ignoriše odluke Agencije

Iako se Rešenjem, donetom u julu ove godine, nalaže da se preporuka Agencije o Videkanji?evom razrešenju objavi u Službenom listu opštine Kula, uvidom VOICE-a, ovo do danas nije u?injeno. U lokalnoj samoupravi negirali su da imaju saznanja o Rešenju koje Agencija donela. Na isti na?in, predsednik opštine Kula negirao je da mu je svojevremeno u maju 2016. godine izre?ena mera upozorenja zbog sukoba interesa.

Agencija je utvrdila da je Perica Videkanji? dodelom više od 237 hektara državnih oranica, po pravu pre?eg zakupa, zanatskoj radnji svoje supruge Natalije u novembru prošle godine, kao i ugovorima koja su javna preduze?a u milionskim iznosima sklapala sa preduze?em “Molimentum” Zorana Videkanji?a, predsednikovog brata, prekršio ?lanove 27. i 32. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Agencija je na osnovu navedenog donela odluku o javnom objavljivanju preporuke za razrešenje sa funkcije predsednika opštine prvog „naprednjaka“ Kule.

Agencija je, osim dodele državnih oranica po pravu pre?eg zakupa supruzinoj zanatskoj radnji, uzela u obzir i dve javne nabavke u ukupnoj vrednosti od preko 10 miliona dinara koje je dobilo preduze?e “Molimentum” na poziv JP Zavod za izgradnju Kula.

Videkanji? je negirao sumnje da je supružni?kim i bratskim aranžmanima u milionskim iznosima  ugrozio javni interes i u svom izjašnjenju, izme?u ostalog, naveo je da nije li?no u?estvovao u radu Komisije, te da je preduze?e njegovog brata bilo jedini ponu?a?. VOICE je ve? pisao da se preduze?e brata prvog kulskog naprednjaka “specijalizovalo” i preuzelo apsolutni monopol u sanaciji kolovoza, deponija i  zimske službe. Predsednik opštine Kula je isti argument iskoristio i u slu?aju dodele državne zemlje svojoj supruzi, jer “nije u?estvovao u izradi Godišnjeg plana zaštite, ure?enja i koriš?enja poljoprivrednog zemljišta”, kao i u odluci  kome ?e se zemlja dodeliti po pravu pre?eg zakupa.

Agencija ovakvu argumentaciju kulskog ?elnika nije uvažila, jer je, kako se navodi u Rešenju, bio dužan da prijavi sukob interesa što Videkanji? nije u?inio.

Nadležni organi u ulozi pasivnih posmatra?a

Da podsetimo, ovo nije prvi put da i državna agencija i pravosudni organi ne mogu da zaustave Videkanji?a na putu uplitanja politike i li?nog boga?enja. Naime, kako je VOICE ve? pisao, u aprilu tokom policijske akcije „Skener“ me?u 46 osoba osumnji?enih za privredni kriminal, pranje novca i korupciju našao se i B.V, odgovorno lice za javne nabavke u Javnom preduze?u Zavod za izgradnju Kula. Naga?aju?i o mogu?im razlozima za hapšenje, javnosti se saopštenjem obratio kulski odbor Demokratske stranke, koji je podsetio da su u nekoliko navrata tokom 2013. i 2014. godine Agenciji za borbu protiv korupcije upu?ivali predstavke povodom sklapanja poslova izme?u JP Zavod za izgradnju i „Molimentuma“. Iz Agencije su dobili odgovor da je slu?aj predat na proveru Višem javnom tužilaštvu u Somboru, te da je 22. januara protiv odgovornih lica u javnom preduze?u podneta krivi?na prijava i pokrenut predistražni postupak. “Agencija nema istražna ovlaš?enja” i “nema ovlaš?enja da u predistražnom postupku proveri osnovanost navoda”, pisalo je u odgovoru Agencije za borbu protiv korupcije kulskim demokratama, krajem marta 2016. godine.

Više javno tužilaštvo u Somboru ni deset meseci od pokretanja postupka  nije obavestilo Agenciju za borbu protiv korupcije o toku postupka. Tužilaštvo se oglušilo i na urgenciju koju je na adresu VJT Sombor upu?ena nakon što se VOICE Agenciji obratio sa nizom pitanja u vezi sa postupanjem u vezi sa preduzetni?ko-politi?kim aranžmanima bra?e Videkanji?.

Na meru Preporuke o razrešenju uticala je ?injenica da Videkanji?u ovo nije prvi pre put da javni interes podre?uje privatnom biznisu, jer je mu je u maju 2016. godine izre?ena mera upozorenja. Videkanji? je u tom periodu bio šef vladaju?e ve?ine kao šef lokalnog SNS-a. Mera upozorenja odnosila se, tako?e, na sukob interesa i  jedan ugovor sklopljen izme?u bratovljevog “Molimentuma” sa javnim preduze?em. Videkanji? se nije odazvao na poziv na izjašnjenje Agencije, a u izjavi za VOICE krajem 2016. godine negirao je da je uopšte dobio meru upozorenja. Istraživanje VOICE-a pokazalo je da je ugovor, koji je razmatrala Agencija za borbu protiv korupcije, “tek jedan od brojnih aranžmana” javnih preduze?a sa bra?om Videkanji?, koji su „Molimentumu“ od 2013. godine doneli više od 40 miliona dinara.

VOICE je u predstavci naveo da je u lokalnim sredinama najo?iglednije da se “vidljivost koruptivnih obrazaca meri nereagovanjem nadležnih organa”.

“Što je manje reagovanja, korupcija je sve o?iglednija. Verujemo da je ovo tek jedan primer i ogledno polje na kojem možemo, ako postoji volja državnih institucija, pokazati da se borba protiv korupcije ne vodi sleganjem ramenima i selektivnim interesovanjem”, piše u predstavci.

Zloupotrebe o kojima je pisao VOICE, a Agencija donela Preporuku da se Videkanji? razreši funkcije trenutno su predmet provera Višeg Javnog tužilaštva u Somboru, kao istrage i Policijske uprave u ovog gradu, pokazuje dopis Agencije upu?en na adresu VOICE.

Ranka Ivanoska (VOICE) 

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ekipa
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga