- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Advokati: Presuda Apelacionog suda protiv NDNV-a ograničava slobodu izražavanja

Advokatska kancelarija Beljanski saopštila je danas da je presuda Apelacionog suda u Beogradu protiv Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) predstavlja ograničenje slobode izražavanja.

“Smatramo da je drugostepena presuda Apelacionog suda u Beogradu suprotna dosadašnjoj praksi Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, te da predstavlja ograničenje slobode izražavanja koje nije neophodno u demokratskom društvu. Protiv navedene presude upotrebićemo sve raspoložive pravne lekove”, navodi se u saopštenju te advokatske kancelarije koja zastupa NDNV.

Presudom Apelacionog suda u Beogradu od 6. aprila 2017. godine, preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu, te je prethodno odbijeni tužbeni zahtev tužioca Daniela Kulačina, ovog puta usvojen u celosti, a NDNV obavezan da mu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti isplati iznos od 300.000 dinara, sa zateznim kamatama i sudskim troškovima.

Advokati su naveli da je za Apelacioni sud u Beogradu bilo sporno pitanje da li je NDNV postupao u skladu sa obavezom novinarske pažnje.

“U konkretnom slučaju radilo se o potpunom i verodostojnom prenošenju informacija iz medija Mađar so (Magyar Szo), uz jasno navođenje naziva tog medija. Mađar so predstavlja medij sa dugogodišnjom tradicijom i velikim ugledom, te je samim tim i obaveza provere informacija pre njihovog prenošenja bila manja nego da je bilo reč o na primer prenošenju informacija iz tabloidnih medija. I pored svega, NDNV je sa pažnjom primerenom okolnostima proverio tačnost informacija koje je preneo, a dokazi za to su u toku postupka prezentovani sudu”, navodi se u saopštenju za javnost.

Novinarska i medijska udruženja optužila su danas Apelacioni sud u Beogradu da je doneo “politički motivisanu” presudu u procesu protiv NDNV-a.

Predsednik NDNV-a Nedim Sejdinović izjavio je juče da su učestale sudske presude protiv “ono malo nezavisnih medija” u Srbiji.

“Plašim se da je to samo najava stvari koje će se ubuduće dešavati“, rekao je Sejdinović.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!