- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Ađijus: Angažman Vladimira Lazarevića neprihvatljiv za međunarodnu zajednicu

Predsednik Haškog tribunala Karmel A?ijus preneo je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vu?i?u da je z? me?un?rodnu z?jednicu neprihv?tljiv ?ng?žm?n na Vojnoj akademiji gener?l? Vladimira L?z?revi??, koji je osu?en pred tim sudom za ratne zlo?ine.

A?ijus, koji bor?vi u Beogr?du u okviru z?vršnih poset? zemlj?m? region? pred z?tv?r?nje tog sud?, z?merio je predsedniku Vu?i?u što dvoje prip?dnik? Srpske r?dik?lne str?nke nisu izru?eni H?škom tribun?lu, saopšteno je iz Predsedništva Srbije nakon sastanka Vu?i?a i A?ijusa.

Vu?i? je tokom razgovora izr?zio brigu z? tretm?n srpskih z?tvorenik? koji u inostr?nstvu izdrž?v?ju z?tvorske k?zne n? osnovu presud? H?škog tribun?l?, k?o i z? zdr?vlje pritvorenik? u H?gu.

Predsednik Srbije i A?ijus su r?zgov?r?li o n?sle?u H?škog tribun?l? i budu?em r?du Me?un?rodnog meh?nizm? z? krivi?ne sudove, koji ?e n?st?viti poslove sud? u H?gu.

Predsednik Vu?i? je uk?z?o i n? potrebu d? se Srbiji vr?ti dokument?cij? dost?vljen? po z?htevim? Tužil?štv? Haškog tribunala.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!