- Autonomija - https://www.autonomija.info -

100 najuticajnijih u umetnosti 2017.

Nema?ka umetnica i teoreti?arka Hito Stejerl (Steyerl), poznata po snažnim politi?kim stavovima i izazivanju odnosa mo?i u svetu umetnosti, proglašena je najuticajnijom li?noš?u globalne umetni?ke scene u 2017. godini, na osnovu godišnje liste magazina ArtReview.

Lista 100 najuticajnijih li?nosti u svetu umetnosti, koju ArtReview objavljuje 16. godinu za redom, pokazuje nove trendove i ja?anje mo?i mislilaca, teoreti?ara, kao i umetnika i kustosa koji su angažovani u promišljanju stvarnosti i istraživanju radikalnih politi?kih ideja. S druge strane, pojedine svetske zvezde umetni?ke scene ispale su ili su znatno pale na listi, poput Marine Abramovi?, koja je sa prošlogodišnjeg 46. završila na 89. mestu.

“Umetnost je mo?na ili je u najmanju ruku konstrukt razli?itih snaga, koje nisu uvek pozitivne. To je nešto što Stejerlova prepoznaje. Našla se na vrhu liste zbog kontinuiranih pokušaja da poremeti odnose mo?i”, naveo je ArtReview, na ?ijoj se listi prvi put našla žena.

Poznata po video radovima i instalacijama zasnovanim na istorijskim i politi?kim narativima, kao i po bavljenju digitalnom kulturom i pitanjima identiteta, te po oštrim tekstovima, predavanjima i zauzimanju kriti?kog stava prema doga?ajima u savremenom društvu i na umetni?koj sceni, je nedavno, izme?u ostalog, pokrenula i diskusiju na onlajn platformi E-flux o privo?enju umetnika Vladana Jeremi?a i Uroša Jovanovi?a tokom ve?eri otvaranja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

Ove godine u?estvovala na Skulptur projektu u Minsteru, kao i na solo i grupnim izložbama u Buenos Airesu, Kopenhagenu, Dizeldorfu, Helsinkiju, Njujorku, Saop Paulu, Torinu, Be?u…

Prvi put se našla na listi 100 najuticajnijih 2013. godine, kada je bila na 69. mestu, a sada je stigla na vrh s prošlogodišnjeg sedmog, zamenivši Hansa Ulriha Obrista (Ulrich), umetni?kog direktora Serpentine galerije, koji je pao na šestu poziciju.

Veliki skok na listi ostvarila je Dona Haravej (Donna Haraway), ?iji su tekstovi jedni od klju?nih u aktuelnim debatama o identitetu, feminizmu i ekologiji. Na tre?e mesto stigla je sa prošlogodišnjeg 43. Me?u deset najuticajnijih je i francuski filozof, antropolog i sociolog Bruno Latur (Latour), koji se prvi put našao na listi i to na devetom mestu.

Me?u imenima koji su prvi put na listi su i teoreti?arka Džudit Batler (Judith Butler) (48) i ameri?ki pisac i kriti?ar Kris Kraus (Chris) (77), ?iji je rad uticao na sve ja?i fokus umetnika na pitanja roda i seksualnosti.

Na drugom mestu je francuski umetnik Pjer Hjui (Pierre Huyghe), koji je 2016. bio na 24. mestu, a fokusiran je na uticaj ?oveka na prirodno okruženje. Sa prošlogodišnje druge pozicije pao je na ?etvrto mesto poljski kustos Adam Šim?ik (Adam Szymczyk), umetni?ki direktor izložbe Dokumenta 14 u Atini i Kaselu.

Najbolje plasirani galerista je Dejvid Cvirner (David Zwirner) iz Njujorka, koji je godinama ve? u vrhu, a sada je na petom mestu. Ajvan i Manuela Virt (Iwan, Wirth) su na sedmom (2016. bili na tre?em), a prili?an skok su ostvarili Telma Golden (Thelma), direktorka Studio muzeja u Harlemu, koja je na osmom mestu (prošle godine je bila na 29. poziciji), te Gevin Braun (Gavin Brown), koji je na desetom mestu, a bio je na 27.

Fotograf Volfgang Tilmans (Wolfgang Tillmas), koji je vodio umetni?ke kampanje za ostanak Velike Britanije u EU i protiv nema?ke ultradesni?arske AfD stranke, našao se na 11. mestu, a manji pad zabeležio je kineski umetnik i aktivista Ai Vejvej (Ai Weiwei), koji je na 13 mestu (bio na 10.).

Me?u novim imenima na listi je video i performans umetnica Džoan Džonas (Joan Jonas), koja ?e imati retrospektivu u Tejt Modern 2018. godine, a našla se na 14. mestu, te Kara Voker (Walker), koja je na 56. mestu, a poznata je po radovima koji se kriti?ki odnose prema pojedinim odlikama ameri?ke kulture, uklju?uju?i nasilje. Na 15. mesto je sa prošlogodišnjeg šestog pao uticajni galerija Lari Gagosian (Larry), dok je prvi put na listi, i to na 16. mestu – Marija Balšo (Maria Balshaw), nova direktorka Tejta, koja je nasledila godinama uticajnog Nikolasa Serotu (Nicholas). Odmah iza nje je direktor njujorškog MoMA Glen Lovri (Glenn Lowry).

Pojedini komercijalno najmo?niji umetnici nastavljaju pad na listi, poput Džefa Kunsa (Jeff Koons), koji je na 54. mestu, a 2014. bio je na sedmom, dok Dejmijana Hersta (Damien Hirst), uprkos tome što je ove godine imao dve velike izložbe u Veneciji, od 2012. nema na listi najuticajnijih, na kojoj je 2005. i 2008. bio na prvom mestu.

Lista magazina ArtReview pravi se na osnovu konsultacija sa me?unarodnim panelom autora, umetnika, kustosa i kriti?ara, a rangiranje je zasnovano na internacionalnom uticaju pojedinca na produkciju i diseminaciju umetnosti i ideja u umetni?kom svetu i šire u proteklih 12 meseci.

Lista je dostupna na sajtu ArtReview i u novembarskom broju štampanog izdanja, a uklju?uje i konteksutalne eseje i druge tekstove, kao i poseban umetni?ki projekat koji je osmislio ira?ki umetnik Hiwa K, koji živi i radi u Berlinu.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!