- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Zurof ipak počasni građanin Novog Sada

Direktor Centra Simon Vizental Efraim Zurof obavestio je danas gradona?elnika Novog Sada Igora Pavli?i?a da sa zadovoljstvom prihvata titulu po?asnog gra?anina vojvo?anske prestonice.
Zurof je odlu?io da prihvati titulu nakon zaklju?ka, donetog na sednici Gradskog ve?a održanoj 18. novembra 2008. godine, da se razmotri zahtev za izmeštanje spomenika Jaše Tomi?a, koji se nalazi u Dunavskoj ulici, navodi se u saopštenju iz kabineta gradona?elnika.
Direktor Centra Simon Vizental je u pismu gradona?elniku pozdravio odluku Gradskog ve?a da tek nakon javne rasprave i uvažavanjem mišljenja pravnih i fizi?kih lica, stru?ne javnosti i gra?ana, donese odluku o tome da li spomenik Jaše Tomi?a treba da bude izmešten.
Kao razlog za dvoumljenje, Zurof je nedavno naveo da bi prihvatanjem priznanja po?asnog gra?anina “izdao svoje osnovne principe”, jer se u centru Novog Sada nalazi spomenik “?oveka koji je napisao najstrašnije stvari o jevrejskom narodu i bio osu?eni ubica “.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!