Zrenjaninski antifašisti poručili: No pasaran

03 Oct 2015

Ispisane poruke provociraju verbalnu i pisanu reakciju, uz veliko ispisan zaključak "Neće proći"

Zrenjaninski antifašisti obeležili su Dan oslobo?enja Zrenjanina razvijanjem transparenata kod spomenika Narodnoslobodila?koj i antifašisti?koj borbi u Zrenjaninu.

Aktivisti su podsetili da je 2. oktobra 1944. godine u Zrenjaninu pobe?en fašizam u jednom njegovom obliku.

U saopštenju koje je novinarima prosle?eno nakon akcije, zrenjaninski antifašisti su poru?ili da je, 71 godinu kasnije, fašizam i dalje prisutan u razli?itim oblicima i da se manifestuje kroz nacionalizam, rasizam, ksenofobiju, seksizam, homofobiju, siromaštvo, nezaposlenost i rat, odnosno nasilje.

Na dva velika transparenta, koje su antifašisti razvili, bilo je ispisano “Sloboda narodu” i “No pasaran”. Oko slogana “NO PASARÁN!”, koji su koristili antifašisti u Španskom gra?anskom ratu, manjim slovima bile su ispisane re?i nacionalizam, rasizam, “ksenofobia”, “sex sizam”, “homo fobia”, pa dalje piše – siromaštvo, nezaposlenost, rat.

U saopštenju se objašnjava da su autori tranparenta želeli takvom porukom da ukažu na neofašisti?ke pojave u društvu, a posebno da “iritiraju” kombinacijom engleskih i srpskih re?i, kojima su nepravilno napisane tri re?i: ksenofobija, homofobija i seksizam, što je direktno ukazivanje na uzrok tim društvenim pojavama, a to su, kako su naveli, nepismenost, neznanje i primitivizam uz predrasude i stereotipe.

“Ispisane poruke provociraju verbalnu i pisanu reakciju, uz veliko ispisan zaklju?ak ‘ne?e pro?i'”, poru?ili su zrenjaninski antifašisti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!