Zrenjaninci sprečili ograđivanje dela obale jezera

01 Oct 2014

Gradske službe zabranile ugostitelju da preduzima bilo kakve radnje do okončanja postupka

Vlasnik splava Nikola Novakovi? pokušao je no?as da ogradi deo obale jezera u centru Zrenjanina i u tome su ga spre?ili gra?ani i nadležne institucije, izjavila je predstavnica gra?ana zrenjaninskog naselja Mala Amerika Milana Vukov.

Prema njenim re?ima, doga?aj se desio oko tri sata no?as, kada je ugostitelj sa privatnim obezbe?enjem pokušao da postavi stubi?e i razvu?e žicu izme?u njih.

“S obzirom na to da gra?ani dežuraju ve? 22. no?, tako su i no?as odmah primetili šta se dešava i alarmirali tužiteljku, koja je na lice mesta poslala policiju i nadležne gradske službe. Situacija je bila vrlo neprijatna, jer Novakovi? nema pravosnažno rešenje Odeljenja za urbanizam”, rekla je Vukov.

Ona je dodala i da je gra?evinska inspektorka sa?inila zapisnik i zabranila bilo kakve radnje na tom delu  obale jezera.

Kako je rekla, komunalnoj policiji je naloženo da ukloni ono što je postavljeno.

Na?elnik zrenjaninske Komunalne inspekcije potvrdio je novinarima da je vlasniku splava zabranjeno da bilo šta preduzima do okon?anja drugostepenog postupka.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!