Zoran Šećerov: Subotička organizacija DSVM želi promene

24 Sep 2008

Nedeljna

Nedeljna izborna skupština suboti?ke organizacije Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara bila je legalna, budu?i da joj je prisustvovalo oko 50 ?lanova, a me?u njima i više propadnika „istorijskog DSVM.a“ – izjavio je za portal „Vajdaság Ma” Zoran Še?erov, koji je na tom skupu izabran za predsednika.
Prema oceni Še?erova, ?lanstvo želi promene, a nije se, kako je naveo, ?ula nijedna diskusija koja je išla u prilog dosadašnjem predsedniku ?abi Šepšeiju, a izbori su, kako je rekao, bili demokratski. Še?erov je, tako?e, odbacio i tvrdnje Šepšeija, prema kojima zapravo i nije ?lan DSVM-a pa i ne može da bude na ?elu strana?ke okružne organizacije, navode?i, pored ostalog, da je uo?i majskih izbora na kojima je bio kandidat Ma?arske koalicije potpisao strana?ku pristupnicu, te da je ve? i ranije bio na listi DSVM-a, kao i da se „tokom proteklih godina u svom novinarskom poslu mnogo bavio ovom strankom”.

(www.vajdasagma . info)

Podelite ovu stranicu!