Zoran Šećerov predsednik DSVM u Subotici

22 Sep 2008

Suboti?ka organizacija Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara izabrala je za novog predsednika Zoran Še?erova,…

Suboti?ka organizacija Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara izabrala je za novog predsednika Zoran Še?erova, a za potpredsednika Balinta Lasla.
Kako se u strana?kom saopštenju navodi, suboti?ka organizacija DSVM-a od izbornog kongresa ove partije, koji se najavljuje za oktobar, o?ekuje obnavljanje u redovima najužeg strana?kog rukovodstva „jer bi samo to moglo da garantuje pomeranje sa mrtve ta?ke, ve?i zamah i efikasniju aktivnost i zna?ajno osveženje u zaštiti interesa vojvo?anskih Ma?ara“.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!