ZORAN PANOVIĆ: Improvizacije u SNS predstavi

18 Oct 2015

Srbija ima četiri jahačice apokalipse: Nekompetentnost, korupciju, hipokriziju i paranoju

U subotu sam na stranicama Danasa napisao da Srbija ima ?etiri jaha?ice apokalipse: Nekompetentnost, korupciju, hipokriziju i paranoju. Uve?e, istog dana, sam gostovao u drugom Dnevniku RTS (javnog servisa), zamoljen da analiziram Skupštinu Srpske napredne stranke koja je održana u Sava centru istog dana.

Na moje gostovanje ekspresno je reagovala SNS saopštenjem. Citiram ga u celosti: “Srpska napredna stranka smatra da su optužbe RTS-a i njihovog analiti?ara Zorana Panovi?a da je predsednik Srpske napredne stranke i predsednik Vlade Srbije, Aleksandar Vu?i?, režirao predstavu i politi?ki napad na ambasadora Velike Britanije u Beogradu, Denisa Kifa, skandalozne. Srpska napredna stranka ukazuje javnosti na ?injenicu da Aleksandar Vu?i? nikada nije, niti ?e ikada kontrolisati govore svojih prijatelja, saradnika i gostiju, a režije i predstave uvek ?emo ostaviti RTS i raznim Panovi?ima”.

Gospodo naprednjaci, jako ste tendenciozni i manipulativni. Zaista se, možda i naivno, duboko nadam da ton i stil saopštenja nisu Vu?i?evi ve? da je neko preterao u revnosnom izvršenju nare?enja predsednika stranke. Vaše saopštenje je, a ne ono što sam ja rekao na RTS, skandalozno. I od ?etiri jaha?ice srpske apokalipse pokazuje paranoju najviše. Hipokriziju odmah posle. O druge dve jaha?ice ne bih ovim povodom.

Vi u mojim re?ima paranoi?no tražite insinuacije. I na kraju ispade da sam ja rekao da je “Vu?i? režirao predstavu i politi?ki napad na ambasadora Velike Britanije”. To zna?i da sam ja rekao i mislio da su se Vu?i? i Kusturica unapred dogovorili, i da je obra?anje Kusturice deo nekakve režije. Maltene kao što vi, u vašim konstrukcijama, mislite da smo se RTS i ja dogovorili. I stvarno, ja nisam ?uo da vas je RTS negde optužio u tom famoznom Dnevniku. Bilo bi pretenciozno re?i da je samo dovo?enje mene u studio indikativno.

Voditelj Dnevnika me je na kraju gostovanja pitao da prokomentarišem izlazak britanskog ambasadora iz sale nakon što je tu zemlju kritikovao Kusturica.

Ja sam odgovorio da je sve to jedna velika predstava (misle?i na celu Skupštinu), kao što sam i rekao da je Vu?i? verovatno znao šta Kusturica misli i šta ?e re?i ?im ga je zvao na Skupštinu. Stavovi gospodina Kusturice su opštepoznati i legitimni. Znaju?i njegov temperament, sumnjam da bi on propustio ovakvu tribinu da nešto kaže u svom stilu. Ne verujem da je Vu?i? mislio da ?e Kusturica da pozove na nastavak evropskog puta Srbije i neophodnost što ?vrš?eg povezivanja Srbije sa evroatlantskim strukturama. Kad sam rekao “predstava”, ne mislim, bukvalni naprednjaci, na predstavu kako se režira u pozorištu. Pa ?ak i u pozorištu ima improvizacija. Pitajte Kokana. Na vašoj Skupštini ih je bilo malo previše, na momente to je li?ilo na protokolarni skandal, ali to nisam rekao na RTS. Neke stvari, kao one o “snopovima” (znate li koja je to simbolika kao što znamo mi “razni Panovi?i”?), sam pre?utao zbog državnih interesa, a malo i zbog vas.

Valjda znate da ne spadam u najžeš?e kriti?are vašeg režima, da možda pre?esto imam i razumevanja za vaše reformske poteze, a i kad vas kritikujem, to radim bez dosovskog ili “žutog” resantimana. Jer oni o meni ne misle mnogo bolje nego vi. ?ak mnogi, paranoi?ni naravno, misle da sam odavno “legao na rudu”. I svi su ?ak mislili da ?e me Vu?i? “nagraditi” ambasadorskim mestom u Zagrebu?! Paranoja ne priznaje novinarski motiv kao uopšte mogu?.

Nisam, gospodo naprednjaci, rekao da su govori gostiju unapred sinhronizovani i isprogramirani, ve? se iz mojih re?i moglo naslutiti da i izbor gostiju nešto podrazumeva. I u slu?aju vaše Skupštine i u slu?aju Dnevnika RTS. Pretpostavljam da su ljudi sa RTS hteli što objektivniju analizu. I trudio sam se da bude tako u svojim mogu?nostima. U nekoliko minuta.

Šta sam još rekao? To ne komentarišete. Pored toga da Vu?i? ne bi mogao da kaže “ono”, da Kusturica nije rekao “ovo”. Valjda ?emo se sad složiti da je to improvizacija ako je sve predstava. ?ak se sad, posle neo?ekivane doze selja?kog staljinizma koju ste mi isporu?ili vašim konciznim saopštenjem, pitam da li sam uopšte bio objektivan u Dnevniku.

?ak sa gospodinom Kusturicom, uprkos odre?enim politi?kim razlikama, dugi niz godina imam jako korektnu saradnju i sigurno je ne bih pokvario stupidnom pri?om o “režiji”.

Dakle, šta sam još rekao u famoznom Dnevniku RTS? Da li sam bio objektivan kad sam rekao da posle Skupštine SNS ostaje na evropskom putu? Da li sam pogrešio kad sam rekao da je ekonomija najbitnija premijeru, da ve?ina vašeg ?lanstva obožava Rusiju i Kinu, da su freneti?no pozdravili ambasadore tih zemalja, i da bi Vu?i? tek doživeo titovske ovacije da je u Sava centru predložio obustavljanje procesa evropskih integracija?

Rekao sam da sam kao i ve?ina ljudi o?ekivao odgovor ho?e li biti vanrednih izbora ili bar referenduma oko Kosova. Rekao sam da bi bilo dobro da Vu?i? raspiše referendum u SNS, da se vidi za koji je geopoliti?ki put Srbija. Oprostite, ali izme?u vizije premijera i raspoloženja dobrog dela ?lanstva, izme?u premijerove vizije i tehnologije vlasti (gde spada i vaše opskurno i gnusno saopštenje) postoji ne toliko politi?ki koliko ontološki problem koji celu Srbiju drži u stanju konfuzije.

Nisam na RTS citirao ni Ruzvelta, ni Kamerona, ve? upravo Rusa – Vitalija ?urkina, koji je još tadi?evcima rekao da male zemlje ne mogu da jašu dva konja.

Da li sam pogrešio kad sam rekao da su obra?anja Vu?i?a Nikoli?u i Nikoli?a Vu?i?u bila pateti?na? Da je neko više zlonameran prema SNS od mene bio u studiju RTS, verovatno bi rekao da su bila licemerna. Nemojte me sad pitati i što?

Znam da nije lako ni premijeru, ali moram, kad je ve? re? o RTS, da citiram pokojnog Tijani?a. On je na nekom brifingu Tadi?a (tada predsednika države u poodmakloj fazi), sa glavnim urednicima (polako, stanite, nije to bio nikakav štab “žutih” kao ovi sad vaši, ve? manje više javan skup) rekao slede?e: “Predsedni?e, u?inite nešto da iza?em manje zbunjen nego što sam ušao.” Ko je posle Skupštine SNS manje zbunjen?

Ja sigurno nisam. Ovo, ina?e, pišem pre gostovanja Vu?i?a na Pinku, pa ne znam da li se šta promenilo po pitanju zbunjenosti. I zbog ?ega se ta?no toliko žuri – ka pristojnoj Srbiji, valjda.

Ina?e, da li vi što se tamo u SNS bavite saopštenjima znate da sam ja imao VIP pozivnicu za vašu Skupštinu. Ne znam za druge “razne Panovi?e”. Razumem da je to bio rutinski protokol, bez emocije viška. Nisam došao iz prostog razloga jer ne idem na strana?ke skupove. Na državne idem. Ali, nekim mojim prijateljima iz SNS (verujte da ih imam) sam poželeo uspešan rad i ?estitao im sedam godina stranke. Koristim priliku da to i sada vama ?estitam. Ej, pa pola miliona krompira nije mala stvar. Kamoli ?lanova.

Valjda ?ete me zvati na narednu skupštinu. Možda i do?em. Ne garantujem za druge “razne Panovi?e”. Možda dotle neke stvari stvarno budu jasnije. Bilo bi stvarno glupo da ne budu.

Zbog svih nas.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!