Žoldoš: Podrška politici jedinstva mađarske nacije

13 Jan 2012

Nevladine organizacije smatraju značajnim da se iz lokalnih zajednica „ponovo rodi jedna snažna mađarska nacija“

Predstavnik Nacionalnog saveta Ma?ara Ferenc Žoldoš izjavio je da više stotina nevladinih organizacija podržava politiku Vlade Ma?arske „za izgradnju nacije“.

„Neverovatno je veliki trenutak za prekograni?ne Ma?are  što je zaštita nacije glavna misija sadašnje ma?arske vlade i što i radi za to“, rekao je Žoldoš u Budimpešti a prenosi današnji novosadski Ma?ar so (Magyar Szo).

On je kazao da nevladine organizacije smatraju zna?ajnim da se iz lokalnih zajednica „ponovo rodi jedna snažna ma?arska nacija“.

Predstavnik Foruma ve?a civilne saradnje Laslo ?izmadi izrazio je podršku novom Ustavu Ma?arske i zatražio od ?elnika SAD i EU da ne napadaju Vladu Ma?arske „jer time dovode u pitanje suverenitet ma?arskog naroda“.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!