ZLATKO JELISAVAC: Vojvodina neće status RS

17 Dec 2011

"Šumska" ne sme biti statusni model za Vojvodinu

Može li BiH opstati?
– Arogancija bosanskih muslimana u politi?kom smislu je u toj meri izražena prema Srbima i Hrvatima, da niko ozbiljan ovde ne veruje u mogu?nost opstanka BiH iz prostog razloga što je akcenat muslimanske politike u BiH da se obra?una sa Hrvatima, da nestanu u politi?kom smislu, kao konstitutivni narod, i zato se predlaže ova pri?a o proporcionalnosti. Bosna i Hercegovina ?e se podeliti i prirodno raspasti. Njoj ne može pomo?i niko. BiH je u fazi raspadanja. (Blic, 17.11.2011. – BiH ?e se raspasti)

Politi?ka retorika Milorada Dodika – svemo?nog gospodara Republike Srpske ili Šumske – kako to voli da kaže Pero Lukovi? – postaje sve agresivnija i otvorenija u svom ”kona?nom rešenju” pitanja jedinstvene BiH. Ono što Radovan Karadži? nije uspeo u svom zlo?ina?kom poduhvatu danas vrlo uspešno provodi Milorad Dodik koriste?i akutno složenu politi?ku situaciju u BiH. Kada se Dodik pojavio na politi?koj sceni, tamo negde mra?nih devedesetih, pomislio sam: evo, kona?no malo razuma i dobre volje pojavilo se i me?u ratobornim prvacima RS. Nadao sam se da je Dodik ?ovek koji voli svoju zemlju-Bosnu i da ?e pomiriti ono što je u ratu izgledalo nepomirljivo. Svi?alo mi se što on govori o obnovi zemlje, o tome da Bosna treba da se poveže iznutra i to, za po?etak, dobrim poslovnim odnosima. Mislio sam da ovaj ?ovek ima u sebi energiju predratnih Reformista koji su Jugoslaviju videli kao modernu, evropsku državu. Naivno sam verovao da Dodik ima snage da pokrene ono što je u Bosni skoro uništeno tokom rata – veru u zajedni?ki život svih naroda u BiH. No, ubrzo je Dodik pokazao svoje pravo lice i predatorsku ?ud. Ono što danas jedino zanima vo?u RS-a je da dokaže kako je BiH neodrživa kao državna zajednica i da ona nema kapacitete da opstane u budu?nosti.

Svu ”aroganciju bosanskih muslimana” – kako se izazio vo?a RS, osetili smo tamo s po?etka devedesetih kada su srpski prvaci u BiH predložili Muslimanima da se sami isele iz novonastale RS, a ovi opet to drsko odbili. Nakon toga Srbima nije preostalo ništa drugo nego da ”humano” presele Muslimane sa teritorije RS – prvo u koncetracione logore, a potom ko preživi dalje, što dalje od RS… U to vreme živeo sam u Prijedoru i video sam na delu politiku ”kona?nog rešenja” koja je efikasno proterala na desetine hiljada Muslimana, a pobila na hiljade što na ”terenu”, a što u logorima: Omarska, Trnopolje, Keraterm. Tada su se Srbi u RS zavetovali da nikada više ne?e sa Muslimanima deliti sudbinu, ali onda se desio kraj rata i famozni Dejtonski sporazum koji je zacementirao genocidnu tvorevinu zvanu Republika Srpska. Ah taj ”Dejton” – koliko je valjao Srbima toliko ih je i koštao njihovog suvereniteta. Upravo zbog toga danas Dodik voli da se pozove na ovaj sporazum koji je priznao RS, ali voli i da iza?e iz okvira istog i da mašta o državi svih Srba koja bi bila nezavisna od današnje ”unitarne” tamnice Srba – omražene BiH. Voli Dodik da ”Dejton” vidi kao me?unarodnu podršku RS-a, ali ne voli njegovu neodre?enost i ne-vizionarstvo kada je život Srpske u pitanju. Voleo bi Dodik da je RS nezavisna od BiH-a, ali zavisna od Srbije, to jeste da se nalazi u zajednici srpskih zemalja: Srbija, Srpska, Srpsko Kosovo – sveto Trojstvo i plod vekovnih blago-tihuju?ih aspiracija Srba sa Balkana.

– Novinski pisac Teofil Pan?i? izjavio je da Vojvodina treba da ima isti status kao što ga ima Republika Srpska (RS) unutar Bosne i Hercegovine.
„Veliki centralisti u Beogradu su samo veliki centralisti kada je Srbija u pitanju. U BiH, na primer, oni bi voleli da ta država nestane i da se RS otcepi. Sli?nu stvar priželjkuju i za sever Kosova. Mi u Vojvodini od tih istih beogradskih centralista tražimo samo ono što RS ima u BiH, tim pre što je Vojvodina istorijska tvorevina, za razliku od RS koja je nastala na etni?kom ?iš?enju od Une do Drine“, rekao je Pan?i? na tribini u Kikindi. (Autonomija, 16.12.2011. – Vojvodini status RS)

Svaka ?ast Teofilu Pan?i?u, ali Vojvodina ne treba da ima status kao RS. U stvari, Vojvodina mora da beži od takvog statusa kao ?avo od krsta ili šejtan od polumeseca. Mislim da se Pan?i? u svojim liberalnim stremljenjima malo zaleteo pa uleteo u Šumsku kao statusni model Vojvodine. Nikako i nikada… Znam ja da je Pan?i?u ”srce na mestu” i da on nije mislio ništa loše, ali znate kako se kaže: put do pakla je poplo?an dobrim namerama. Vojvodina treba biti autonomna kao ”istorijska tvorevina” – kako je to Teofil Pan?i? primetio, ali porediti Vojvodinu sa RS, pa makar i statusno, je vrlo loše, da ne kažem pogubno za samu Vojvodinu. Zašto? Pa Vojvodina, kao istorijska tvorevina, jeste autonomna i to je njena prava odrednica. Ne treba Vojvodini status republike, a osobito ne onaj koji ima RS, jer njena autonomija je istorijska, ali i kulturno-civilizacijska tvorevina. Ono što je problem vojvo?anske autonomije jeste manjak vere i odlu?nosti Vojvo?ana da budu ono što jesu. Vojvodina svoju autonomiju može da ”izveze” u Evropu i pokaže kako jedna regija može biti naprednija i bolja od mati?ne države.

Autonomija jeste vojvo?anski najve?i ”brend” jer ona dokazuje svoj evropski potencijal. Problem je što to Srbija, to jeste Beograd, ne razume i što model vojvo?anske autonomije vidi kao opasnost od separatizma. Kada bi Beograd malo poslušao Vojvodinu i primenio nešto od njenog ”autonomaštva” onda bi sigurno bio bliži i EU. Ovako sputavaju i nas i sebe jer su se zapetljali u sosptvenu zamku napravljenu od mitova i nezdravih ambicija. Autonomija je ono što ?ini identitet samih Vojvo?ana i to im ne može niko oduzeti. Nije problem u tome što Vojvodina želi autonomiju, ona i jeste autonomna, ali to moraju da shvate i vlasti u Beogradu. Autonomija nije separatizam i ne mora se Vojvodina udaljavati od Srbije, ali Srbija uporno tera Vojvodinu od sebe jer je ne razume… Tvrdim srpsko-nacionalisti?kim strukturama autonomija ne ide u glavu, jer to zna?i i odustajenje od njihovog nacional-ludila, što oni vide kao sopstvenu katastrofu. Ali Vojvo?ani ne trebaju da se plaše, a ni da zarezuju mnogo šta usijane glave pri?aju i propagiraju. Mi imamo svoj put i svoju viziju, samo moramo biti strpljivi i savesni u provo?enju naših autonomnih na?ela. Autonoman zna?i biti slobodan i nezavisan, a to je i ”li?no” stanje koje se oboga?uje i širi sopstvenim iskustvom. Nisam pobornik one autonomije koja bi nas odvojila od Beograda, a nametnula Novi Sad kao novog hara?liju. Bori?u se i protiv Novog Sada ako se bude ponašao kao Beograd danas. Mislite da sam manje Vojvo?anin zbog toga? Ne, naprotiv… Samo želim biti ono sto Vojvodina jeste: slobodan i autonoman!

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!