ZLATKO JELISAVAC: Voda nosi sve

19 Feb 2014

Protesti žednih u Zrenjaninu

Na sednici Skupštine grada Zrenjanina danas je razrešen dosadašnji vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduze?a “Vodovod i kanalizacija” Bojan Puti? (URS) i na to mesto imenovan Goran Tajdi? (SRS). Odbornici su odluku o razrešenju Puti?a doneli na osnovu predloga Nadzornog odbora zrenjaninskog vodovoda koji je navedeo da Puti? nije rešio problem zdrave pija?e vode i da nije sara?ivao sa gradona?elnikom oko realizacije projekta izgradnje fabrike vode.
Vest | Vojvodina | Zrenjanin 18. februar 2014.

Koliko godina ve? gra?anke/gra?ani Zrenjanina slušaju obe?anja raznih politi?kih stranaka i njihovih poglavara kako ?e rešiti problem pitke vode u ovom gradu? I šta bude… Pa ništa, naravno. Obe?a se fabrika vode i strateški partner koji sigurno dolazi i gradi fabriku, a posle toga tajac-muk. Sve politi?ke partije su se izredale na temama “pitka voda” i fabrika vode”, a gra?ani Zrenjanina, pored politi?ara i njihove brige, mogli su da pocrkaju od že?i. Snalazimo se kako znamo i umemo: kupujemo flaširanu vodu, neki odlaze i na Frušku goru kako bi sipali vodu za pi?e, a neki i konzumiraju vodu iz vodovoda na sopstveni rizik. Voda nije dobra ni za kuvanje, pa ni za kupanje, ali da ipak ne preterujemo, jer ipak znamo gde živimo. Interesantno je da se u Zrenjaninu voda napla?uje kao pija?a, a ne kao tehni?ka, što ona u suštini i jeste, ali oko toga naravno da gradska vlast ne bere brigu nego novce gra?ana.

Bilo je oko vode u Zrenjaninu raznih zgodacija, a one opet nisu samo vezane za pitku vodu… Pre nekoliko godina se pri?alo o zrenjaninskom akva-gradu i banatskoj Veneciji, ali to je prošlo brzo i ludo kao i svaki san; pa je onda jednom gradona?elniku palo na pamet da gradi fontanu usred grada, koja je trebalo da simbolizuje ve?itu potrebu ?oveka za živom vodom (ili pak že?u za vlasti i mo?i), ali je ta ideja neslavno propala; ustvari je realizovana, pa je onda i propala kao i tadašnji gradona?elnik. Fontana je bila pravo athitektonsko ?udo i svi smo bili zapanjeni kada smo videli da nam centar gotovo pliva u vodi od vešta?kih “izvora” koji su izbijali iz zemlje, to jeste iz betona. Malo dalje od “vodoskoka” izgra?en je zid sa nekim slavinama, a ispod njega je napravljen klasi?an valov, pa smo ga tako i zvali – valov. Da li je ovim tadašnji gradona?elnik hteo da iskaže svoja ose?anja prema gra?anima Zrenjanina? O tome ne mogu da sudim. Danas više nema vodoskoka, a ni vode u valovu, pa nam Fontana više li?i na neki spomenik apsurdu postojanja, kao na primer zrenjaninski Suvi most… To je, za one koji ne znaju, most koji je ostao bez vode, to jeste reke; za utehu mu je ostalo vešta?ko jezero koje se nalazi u njegovoj blizini, tek toliko da se seti slavnih vremena. Kada je napravljena zrenjaninska Fontana (2007, ako se ne varam), njoj u ?ast sam napisao jedan teksti? koji je objavljen u lokalnim novinama:

U nedelju pre podne sam odlu?io da mamurluk razbijem jednom opuštenom šetnjom kroz grad. Kako glupa ideja! Na pola puta (negde blizu mosta u ulici ?ure Jakši?a) sam ve? po?eo da bulaznim od vru?ine. Sunce je nemilosrdno pržilo i jedva sam ?ekao da se uvu?em negde u hlad i osvežim hladnim pivom. Nekako sam se dovukao do centra, ali ne lezi vraže, nemaš gde pivo popiti, ništa ne radi. Bože mili, kakva je ovo zavera… Vukao sam se glavnom ulicom znojan i polulud od že?i kada mi je najedanput sinula spasonosna ideja: Fontana! Da sam imao snage potr?ao bih, ali me noge nisu slušale. Teškim koracima išao sam ka Fontani i sanjario o njenim hladnim mlazevima vode. Samo još malo pa ?u se napiti vode sa ?esme, a onda ohladiti vrelo telo pod mlazevima Fontane. E, ho?eš k…. sine! Kada se razbistrila moja fatamorgana, prouzrokovana vru?inom i teškim mamurlukom, shvatio sam da mi nema spasa. Nema mlazeva niti hladne vode sa ?esme… Fontana bez vode je više li?ila na neki javni jakuzi (ako tako nešto na svetu igde postoji) ali osramo?en i obesmišljen u svojoj nefunkcionalnosti. Pogledao sam u sunce i setio se Stranca Alberta Kamija. Izgubljen i sam pod suncem zaželeo sam da imam pištolj u ruci kao Merso (heroj Kamijevog romana) i da zapucam u besmisao ove egzistencije koja nas ponižava i ostavlja žedne «pored izvora». Hteo sam da vi?em, da zaurlam, da me ?uje neko, ali na ulici nikog nema. Samo ja i suva Fontana.

Bilo je toga, ali to više nije važno… Ono što je važno je da su gra?ani Zrenjanina rekli odlu?no ne gradskoj vlasti i njenoj inertnom odnosu prema našem vode?em problemu. U subotu 15. februara okupilo se više stotina gra?ana sa jasno izraženim stavom: ho?emo da pijemo ?istu vodu! Bilo je tih inicijativa i pre, ali su se sve neslavno završile… Okupi se tu desetak ljudi, potpiše se neka peticija i hajmo ku?i; naravno da vlast posle ovoga ne u?ini ništa. Ovaj put je došlo mnogo više gra?ana, sa transparentima i praznim flašama kojima su lupali do besvesti gradskih o?uha. Odgovorili su ekspresno i zamenili direktora javnog komunalnog preduze?a “Vodovod i kanalizacija”… Nismo nimalo fascinirani… Naprotiv, protesta ?e biti opet i to u ovu subotu 22. februara! Protesta ?e biti dok god vlast ne u?ini nešto konkretnije od smene direktora i kona?no po?ne da rešava problem sa pija?om vodom. Ako ne znate šta ?ete da radite – mislim na vlast – do?ite u subotu da vam gra?ani objasne. Samo da vas podsetim: to su oni koji su vas izabrali da brinete o ovom gradu! A ako ne?ete da slušate svoje sugra?ane onda ?emo morati druga?ije da pri?amo. Znate kako kažu: Voda nosi sve…

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!