ZLATKO JELISAVAC: Strah od nekoga napravi miša, od nekoga lava

03 Sep 2016

Slučaj Gorana Herlinga, pretučenog profesora gimnazije u Kovačici

Poštovane kolege, nisam pustio ni jednu jedinu suzu dok su mi ko zna kojim oru?em razbijali glavu, udaraju?i, udaraju?i, udaraju?i… Nisam ni mogao – glavu su mi razbijali juna?ki, dok sam ležao na zemlji, bespomo?an, u stanju u kome sam ?uo samo odjeke krckaju?ih udaraca. Ostavili su me da ležim, verovatno misle?i da sam mrtav. Možda su ih na takvu pomisao nagnali moji psi, koji su, kako mi je re?eno, stravi?no zavijali. Možda mi je to zavijanje spasilo život, jer verujem da su kojim slu?ajem udarili još koji put, od mene bi ostao samo trag policijske krede na plo?niku mog sopstvenog dvorišta.
(Goran Herling, profesor engleskog jezika u gimnaziji “Mihajlo Pupin” u Kova?ici koga su pretukli “nepoznati” napada?i)

Zašto se bunio? Zašto nije ?utao? Sila boga ne moli… Zašto je izigravao buntovnika? Tražio je što je dobio… – takvi i sli?ni komentari obavezno proprate ovakve strašne doga?aje kao što je stradanje profesora Gorana Herlinga. Dobro, mnogo je i onih koji mu se iskreno dive na hrabrosti i principijelnosti, ali malogra?anska sredina uglavnom ne ceni one koji su “ludo” hrabri i koji se ne boje autoriteta vlasti.

Mediji do sada samo sporadi?no javljaju o premla?ivanju profesora, a vide?emo kako ?e reagovati žuto-tabloidni drekavci, da li ?e o ovome pisati i ovekove?iti pikantnim detaljima i fotografijama, ili ?e ovaj doga?aj potpuno ignorisati, ili ?e možda pisati da je žrtva sama sebe pretukla – dosta ?e nam to re?i i o pravim razlozima i izvo?a?ima nasilja, kao i o prirodi samog napada.

Profesora Herlinga su do?ekali ispred ku?e najmanje tri napada?a i tako ga pretukli da je doti?ni profesor zadobio teške povrede glave, smrvljene su mu kosti na prstima, a pretrpeo je, usled udaraca, i potres mozga; tukli su ga gde su stigli tako da se povrede nalaze po celom telu i bukvalno su ga izuli iz cipela od siline udaraca. Kako je to jedan gimnazijski profesor mogao toliko da isprovocira “nekog” da je taj neko organizovao grupu batinaša koji su, po naredbi, namestili Goranu Herlingu klasi?nu “sa?ekušu” ispred ku?e i isprebijali ga? ?ime je to profesor tako duboko uvredio lokalne mo?nike da su ovi odlu?ili da primene kriminalno-mafijaške metode prebijanja do maltene fizi?ke likvidacije? Za sada indicije govore da se radi o pokušaju u?utkivanja, ali i osvete odre?enih struktura jer je Goran Herling bio “uzbunjiva?”, to jeste iznosio je u javnost podatke o nepravilnosti rada organa škole u kojoj je zaposlen, a po svemu sude?i je ovim svojim radnjama stao na žulj i vladaju?im, naprednja?kim strukturama kojima, o?igledno, nije bilo u interesu da profesor Herling iznosi prljav veš škole u javnost, pa makar to bilo i preko li?nog bloga ili pak u neposrednom kontaktu sa poznanicima.

Goran profesor

Goran Herling, neposredno posle napada (Foto: FB)

No, ima tu još jedan ?avo koji je o?igledno mnogo više smetao malogra?anima u vlasti: profesor Herling je bio i direktor škole koji se borio za ?ake i svoje kolege, a da pri tome nije bio ?lan niti jedne politi?ke partije ili organizacije što je danas teško zamislivo, jer se nekako i podrazumeva da direktor mora biti partijski ?ovek. Sve su u?inili da ga unište i sruše sa direktorske pozicije koriste?i pri tome vrlo prizemne metode potkupljivanja, zastrašivanja njegovih kolega, kao i produkovanjem laži i intriga kako bi omalovažili i diframirali direktora Herlinga. Na kraju je faktor straha, sujete, gramzivosti i beskrupuloznosti prevagnuo nad razumom i Herling je izgubio direktorsku poziciju, a na njegovo mesto je doveden proveren partijski kadar.

Ništa novo kada je država Srbija u pitanju… Ovakvih slu?ajeva ima napretek, samo što nisu svi imali tako tragi?nu kulminaciju kao ovaj u Kova?ici ili se pak samo o njima nije ništa saznalo odnosno objavilo u medijima, a onoga što nema u medijima kao i da ne postoji. Navodno je samo u Kova?ici bilo još ovakvih incidenata o kojima svi ?ute, pa i žrtve u strahu.

I sada se ponovo vra?amo na malogra?ansku prestravljenu gomilu i njenu omiljenu matricu samoodbrane od nesre?e – ispiranja usta tu?om mukom: Šta mu je to trebalo? Zašto je morao da nastavi da talasa? Mogao je lepo da nastavi da radi, pa bože daj zdravlja bio bi opet direktor za par godina… Ali on navalio da iznosi ono o ?emu pametan ?ovek ?uti, itd. Verovatno vam je dobro poznato ovo tiho-podzemmno rumorenje uplašenih glasi?a koji i na najmanji trag opasnosti beže u svoje mišije rupe, ali zato umeju da pametaju i kritikuju “budale” koje se bune protiv sile i mo?i. I tako, još jednog hrabrog i pravodljubivog ?oveka je pojeo mrak; još jednog samosvesnog i kriti?ki raspoloženog gra?anina je pokušao da uništi kriminalni deo našeg društva ra?unaju?i na ?utanje malogra?anskog proseka i njegov strah od svega što “štr?i i smeta”; ponovo je pobedio palana?ki duh sa svojom dosadnom i nemaštovitom ravnodnevnicom.

U romanu “Tvr?ava” Meše Selimovi?a glavnog protagonsitu Ahmeta Šabu pretuku lokalne tabadžije jer se usudio da kaže “nešto” protiv vlasti i to pred “uglednim” ljudima; ono jeste da je kompromituju?i govor Ahmeta Šabe bio okrenut više prema nesre?ama rata i mladim ljudima koji gube živote radi interesa njima sasvim nevažnih sila i gospodara, ali je to vlast protuma?ila kao direktan atak na njen suverenitet. Elem, doti?nog Ahmeta ne samo da su životinjski pretukli ve? su po njemu, onako onesveštenom, izvršili malu i veliku nuždu. Bolelo je ovo poniženje Ahmeta više nego fizi?ke rane, ali vremenom poniženje biva prevazi?eno hrabrim inatom i željom da se suprostavi tiranima po svaku cenu, ne plaše?i se više ni za sopsvenu egzistenciju. Tako je to…

Neko od straha i poniženja postane miš, a neko se preobrati u lava koji se bori za sebe i za život dostojan ?oveka. Znam da profesora Gorana Herlinga nisu uplašili niti slomili i da ?e se on opet boriti za sebe, ali i za sve nas, pri tome ne misle?i samo na njegove koleginice i kolege prosvetne radnike/radnice. To su ljudi koji su istupili napred, savladali strah i izdigli se iznad malogra?anske bojaznosti. Ne, nisu oni nikakvi nadljudi ili superheroji… Samo su malo više ljudi

 (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!