ZLATKO JELISAVAC: Premijerov uzdah

26 Jul 2016

Zla sudbina Ljiljane S. ili I dalje sam tu, možda se ipak predomisli

“Moj otkaz su potpisale direktorke, ali mislim da sam otkaz dobila od Aleksandra Vu?i?a. Nije fer da svaljujem odgovornost za nezakonit otkaz na direktorke. Ovo je potez vlasnika, i to onog koji ima zlatnu akciju. Zato bih rekla da iza mog otkaza stoji državni vlasnik, odnosno Aleksandar Vu?i?”, ocenila je Ljiljana Smajlovi? i konstatovala da bi volela da ?uje od Vu?i?a zašto ju je smenio, ali da ga to niko ne pita.
(Intervju – Ljiljana Smajlovi?: Ja sam podnela ostavku, Vu?i? mi je dao otkaz, Nedeljnik, 21. juli 2016.)

Šokantno! Skandalozno! Da se naježiš! Tako bi, u tabloidnom maniru, mogle da se prokomentarišu ove re?i gospo?e Smajlovi? koje odišu intrigantnoš?u i zavereništvom. U intervjuu Nedeljniku Ljiljana S. pokazuje i dozu razumevanja za premijera AV-a i njegove teško doku?ive razloge za njenu smenu. Premijer je izgleda baš teško uzdahnuo i još teža srca naredio da se za g?u Smajlovi? pripremi katul ferman, a kojeg su samo potpisale neke direktorke. Tako je naša Ljiljana S, poput nesre?nog Ahmeta Nurudina iz romana Derviš i smrt Meše Selimovi?a, shvatila da joj nema spasa i da je uzaludno se boriti protiv volje strašnog AV sultana i njegovog neljudskog besa.

A žao je ex glodurki Politike što je imala tako zlu sudbinu, što je sve ispalo tako loše po nju… Ipak je AV uvek imao razumevanja za Ljiljanu S. i davao joj je podršku bez obzira što ga je Politika, dok ju je doti?na ure?ivala, povremeno ?ak i kritikovala, ali eto zli savetnici, okrutni menadžeri, a bogami i pojedini “lovci na ljude”, poput predsednik NDNV-a, nisu ostali mirni dok joj nisu videli le?a. Šta se to ta?no desilo izme?u Ljiljane S. i premijera AV-a, verovatno ne?emo nikada saznati, kako su proticali njihovi sastanci koje ona spominje – možemo samo da pretpostavljamo i spekulišemo do unedogled, me?utim jedno je sigurno: Politika je ostala bez svoje prave, takore?i prirodne glodurke.

Ljiljana S. deluje kao da se unapred pomirila sa svojom sudbinom i da je stoi?ki podnela njen poslednji udarac jer ona zna kakav je bio AV, koji joj se, dva do tri puta godišnje, li?no obra?ao i govorio: Samo ti radi kao i do sada i ništa se ne brini… I prihvatala je, skrušeno, direktorica Politike, ove AV-ove re?i i ?uvala ih u srcu, i bile su joj te re?i garancija da ?e, bez obzira na to šta radila i kako strahovito kritikovala politiku premijera, On uvek biti uz nju i da ?e razumeti – možda ne?e podneti, ali razumeti svakako ho?e. Jer njegovo srce je veliko

Ali srce našeg premijera izgleda više nije moglo da podnese silnu kritiku i po?elo je da mu muti razum, a udvorice i zli jezici su samo još dodali ulja na vatru, te je naprasito, kako to obi?no ?ini, doneo tešku odluku i smenio Ljiljanu. O zašto? Odbaci ime to – il ako ne?eš, prisegni da me ljubiš, pa ?u ja pore?i da se zovem… – ?uje se kako, u no?i, tiho šapu?e Ljiljana S. (sve prave ljubavi su tužne). No, tu je srce premijera otvrdlo i nije petao ni tri puta zoru najavio kada stiže haber Ljiljani o strašnom fermanu. Kažu da je na vest o smeni, onako više za sebe, rekla: Teško tebi! Teško tebi! I opet, teško tebi!

Javni interes je javni interes, a biznis je biznis! I tu ne sme biti nikakve dileme. A ko je ?uvao poslednju iskru plamena javnog interesa koji je mogao da zapali celo društvo ako to nije ?inila upravo Ljiljana S? Da, dragi moji, tek ?emo da osetimo šta zna?i to kada se izgubi poslednja linija odbrane onoga što se javni interes zove i kada nam o sudbini po?nu da odlu?uju tamo neke direktorke – kao one veštice iz Magbeta, bože zakloni. Predali smo se bez borbe i žrtvovali najbolju me?u nama jer smo bili malodušni i nismo shvatali šta gubimo… A izgubili smo sve! Ko ?e sada štititi javni interes da se napadaju svi oni koji imaju nešto protiv premijera… Da, da, bi?e svega, ali više ne?e biti nas…

I na kraju, red je da pozovemo premijera AV-a da na onoj svojoj izložbi na temu “Cenzura no more” obavezno jedan kutak izdvoji samo za Ljiljanu S. i njene kriti?ke tekstove o njemu. Možda se od toga može napraviti i višetomna knjiga. Ako je neko, onda je doti?na zaslužila da bude ikona borbe za slobodnu javnu re?. To je najmanje što možete u?initi za našu veliku borkinju koja se žrtvovala za javni interes i kritiku i koja je bila ube?ena da je kriti?ko novinarstvo ono koje ?e obeležiti 21. vek: “Moram da odam priznanje Aleksandru Vu?i?u za nešto važno. On na mene nikada nije vršio pritisak. Javno je govorio da nije zadovoljan ure?iva?kom politikom, ali to smatram fer odnosom. Ja sam pristalica kritike novina. Pristalica sam toga da mediji jedni druge kritikuju. To je 21. vek u novinarstvu… “

(Autonomija, Fotomontaža: https://zokstersomething.com)

Podelite ovu stranicu!