ZLATKO JELISAVAC: Parlamentarna erotika

14 Aug 2016

Ovo ni Nušić ni Domanović ne bi mogli da izmaštaju

Da premijer Vu?i? od republi?kog parlamenta pravi sprdnju, jasno je svakome iole razumnom društvenom bi?u koje spada u onu jedva ?etvrtinu gra?anstva koje se, opet, zanima za politiku. Ako ste deo ove, ve? pomalo, ezoteri?ne manjine i mazohisti?ki istrajavate u gledanju&slušanju skupštinskih zasedanja, onda ste, pretpostavljam, “uživali” u novim doživljajima naših junaka iz parlamenta. Koliko se se?am, od same obnove višepartijskog sistema, nikada Narodna skupština nije bila unitarnija i više sklona neprikosnovenom vo?i kao što je to danas. Možete vi sada da evocirate uspomene na razli?ite parlamentarne okolnosti iz poslednje tri decenije, pa pozivati se na Miloševi?ev apsolutizam u Skupštini ili pak onaj “dosmanlijski” – kako su im tepali SRS-ovci kada je opozicija bila u velikoj defanzivi. No niti jedna od ove dve supremacijske sile u parlamentu, ma koliko se razlikovale, nisu mi delovale tako spremne da podrže vlast kao ova današnja.

Ovo sot se danas dešava ni Nuši?&Domanovi? ne bi mogli da izmisle, isparodiraju ili iskarikiraju, jer to naprosto prevazilazi mogu?nosti razuma, ali i mašte. Neka mi oproste neki ?asni i dobri izuzeci, ali ja ve?ih ?ankoliza i dupeljubaca od ovdašnjeg sastava parlamenta, nisam nikada video… Od strane skupštinske ve?ine, to jeste SNS-ovaca i njihovih satelita, došlo je do tolikog izliva erosa prema premijeru da je verovatno i samom predmetu obožavanja, to jeste samoljubivom Vu?i?u, bilo pomalo neprijatno mada je to sakrio iza svog samozadovoljnog osmeha.

Dragan Markovi? Palma, visoki funkcioner SPS-a, samo što nije pao na kolena i po?eo da celiva premijersku ruku, ali je, usput, u svoju apologetiku i adoraciju Vu?i?a, uspeo i da ubaci li?nog partijskog vo?u i ministra vanjskog Ivicu Da?i?a kao prvog me?u jednakima koji stoji tu odmah ispod Ace. Topio se Palma od milja, a ?esto je bio i prekidan gromoglasnim aplauzima koji su postali deo obaveznog autoerotiziranog programa u kojem podržitelji vlasti freneti?no objavljuju svoju neprikosnovenu ljubav prema vo?i/voždu. Zaboravio Palma kako je nekada mrzio “pedere” pa je tako u hipu i na talasu oduševljenja ?ak i rekao da on nema ništa protiv LGBT populacije; pozvao je i ministarku državne uprave i lokalne samouprave Anu Brnabi? da poseti Jagodinu, bez obzira što je doti?na deklarisani gej. Doduše, ostao je ipak donekle dosledan svojim homofobnim stavovima pa je kazao da ?e uvek biti protiv gej parade…

I tako je govorio Palma pra?en aplaudiranjem, smehom i odobravanjem od strane vlastodržaca dok se premijer slavoljubivo smeškao. Bilo je toga još mnogo, ali nije za pri?u ili, bolje re?eno, nema gde da stane unutar skromnih granica ove kolumne, a mora autor i da misli na vaš razum, kao i digestivni trakt koji može da se iziritira usled jakog stresa.

A opozicija? Pa mislim, što se ti?e opozicije, da nikada nije bila ta?nija ona fraza o ikebanama i fikusima u parlamentu… Daj bože da grešim i da sam pod uticajima prvog i neposrednog utiska, ali ja inertniju opoziciju, ?ast izuzecima, nikada nisam gledao&slušao u Skupštini. Ako ?e Voja Šešelj biti “stožer” opozicionog delovanja, onda je ostatku opozicije bolje da sede u skupštinskom restoranu i jedu jeftine krempite nego da troše vreme na prazna prepucavanja. Šešelj nije opozicija trenutnoj ve?ini, vladi & premijeru bez obzira što, zajedno sa svojim isturenim odeljenjem, simulira nezadovoljstvo, bes i neposlušnost ili je opozicija u tolikoj meri koliko je to bio za vreme Miloševi?eve vlasti – što ?e re?i izigrava?e opoziciju oko nekih efemernih stvari, ali ?e podržati vlast kada to bude potrebno. I bi?e batina za pravu opoziciju, za kojom ?e vlast kad god joj bude potrebno – posegnuti.

Doduše, ovaj “novi” Šešelj izgleda nekako blazirano, kao da su mu, božemeprosti, isprali mozak tamo u haškim “kazamatima”, a još kada ga vidim u lakosta majici, koja je ina?e bila zaštitni znak Milutina Mrkonji?a Mrke iz SPS-a, sve mi to deluje neubedljivo i na silu, kao kada neko ho?e da raspali žar stare, davno ugašene ljubavi, ali to naprosto ne ide.

DS, SDS, Dosta je bilo, LDP, LSV bi mogli da izgrade kvalitetnu opoziciju samo kada ne bi bilo toliko sujete i egocentrizma u me?usobnim odnosima. Iskustvo iz prethodnih decenija govori da ?e teško do?i do jedinstvenog delovanja opozicije, tim pre jer neke od ovih stranaka o?igledno imaju svoje jeftine “dilove” sa naprednjacima.

Slika naše politi?ke zbilje se najbolje vidi upravo u parlamentu, a aktere ove zbilje smo mi sami izabrali na poslednjim izborima. Tek toliko da se podsetimo.

(Autonomija, Foto: Beta)

Podelite ovu stranicu!