ZLATKO JELISAVAC: Nikad izvini

11 Jan 2012

Kako je Boris Tadić pronašao "božansku česticu"

Pustio bi Ivo Josipovi? da ljudi naga?aju što ih je volja, ako treba i do Sudnjega dana, da se netko najzad nije sjetio da ga priupita: o?ekuje li možda da mu javnost ?estita na toj njegovoj ?estitarskoj gesti? Tek nakon što je urednik portala Ta?no.net Amer Bahtijar zatražio izjavu s Pantov?aka, oglasio se Josipovi?ev ured i opovrgnuo “kao neto?an navod da je Predsjednik Republike ?estitao 20. godišnjicu postojanja Republike Srpske”, te pojasnio kako se “službene državne ?estitke u ime Republike Hrvatske povodom dana kojim obilježavaju svoju državnost upu?uju samo suverenim državama”. Ured je priop?io i da “Republika Hrvatska poštuje Ustav Bosne i Hercegovine i strukturu utvr?enu Daytonskim sporazumom”, te da “u skladu s tim Predsjednik Republike Hrvatske želi sura?ivati s predstavnicima svih konstitutivnih naroda i svih gra?ana Bosne i Hercegovine”. (Novi List, 10.12.2012. Predrag Luci? – ?estitka sa Pantov?aka)

Eto ti ga sad… Dok se naš predsednik Boris Tadi? ponosno ljubio sa Dodikom i primao orden ?asti od RS-a te tom prilikom i rizikovao svoj život, hrvatski predsednik Josipovi? je odlu?io da se odrekne svoje ve? iskazane ?estitke. Šta se to desilo sa Josipovi?em? Zar mu nije RS u srcu, jer ona predstavlja model neke budu?e Herceg-Bosne? Zar nisu dugogodišnje težnje Hrvatske da sve Hrvate kona?no organizuje u jednoj državi? Pitanja teška, a odgovora nema, sem negiranja predesednika Josipovi?a da je ?estitao Dodiku na dvadesetogodišnjici RS. Možda mu je ?estitao u “?etiri oka” ili u jednom “bratskom” zagrljaju? Tko šta zna, nitko ništa ne zna, krhko je znanje…

Ali zato, naš vrli Predsednik je hrabro otišao u Banja Luku i tamo prisustovao sve?anosti i prigodnom programu. Lepo se družio, orden dobio, poljubio se sa Dodikom, a potom išao i do Ženeve da Srbiju pridruži CERN-u, to jeste “božanskoj ?estici”. Pošto je Srbija sama “su?” božanske ?estice, u Ženevi su bili oduševljeni Tadi?evim dolaskom i njegovom dobrom voljom da Srbiju vrati me?u države koje veruju u nuklearna istraživanja. Evo jedan mali ise?ak iz tog neverovatnog doga?aja posle kojeg ni u Srbiji više ništa ne?e biti isto.

Potom je naš Predsednik, pun entuzijazma i nacionalnog zanosa, odleteo u Ženevu da se na?e sa direktorom CERN-a i sa istim porazgovara o Velikom prasku i “božjoj ?estici”. Direktor CERN-a Rolf-Diter Hojer je bio zapanjen Tadi?evim poznavanjem savremenih nuklearnih istraživanja kao i njegovim, kako se sam izrazio, vrlo smelim teorijama koje prevazilaze granice nauke i prelaze u domen metafizike. Predsednik Tadi? je odgovorio da on nije nau?nik, ali da mu je Tesla “u krvi i srcu”. “Ovaj veliki srpski nau?nik je svoje znanje ostavio u amanet svom narodu, a svaki Srbin/Srpkinja to ose?a kao deo svog nacionalnog bi?a” – rekao je Tadi? i skromno se nasmešio. “Srbija je kroz svoju istoriju bila “veliki prasak” na Balkanu… Neki kažu “bure baruta”, ali ja kažem da je to i suviše blaga metafora za Srbiju. Zato danas ?uvamo svoju “božansku ?esticu” kao najve?e blago” – blago je prozborio naš Predsednik, a škrta muška suza mu je zasijala u oku. Vidno potrešen gospodin Rolf.Diter Hojer je zagrlio Borisa Tadi?a i obe?ao Srbiji “poseban” status u ?lanstvu Evropske organizacije za nuklearna istraživanja. (Ta?no.net – Veliki prasak)

Tako to rade prave patriote i veliki državnici, a ne onaj nesre?nik od hrvatskog predsednika. Nisu Tadi?a, u njegovoj iskrenoj želji da oda po?ast RS, mogli da spre?e ni “vehabije” koje su o?igledno spremale atentat na dva srpska “an?ela”, ali su njihove namere otkrivene na vreme kao i hrpa eksploziva i gomila oružja. RS je duša Srbije kao i Kosovo – to je shvatio Predsednik dok je boravio u manastiru Visoki De?ani, gde mu se, po sopstvenom priznanju, “prikazala” i božanska ?estica u svom sjaju slave božije. Kaže Predsednik da je “?estica” sijala na ma?u cara Lazara i da mu je on (car Lazar) li?no predao istu za vreme molitve kada je Tadi? zapao u religiozno-misti?no stanje tiho-transa.

Teško za shvatiti, a još teže za ispri?ati. Verovatno je božanska ?estica sa?uvala naša dva Predsednika od sigurne smrti nepogrešivih vehabijskih atentatora ?uvenih po imenu asasini. A sada ?ekamo “veliki prasak”, koji ?e Srbiju vratiti na njeno po?asno mesto u istoriji kao ?uvara božanske ?estice koju je još Nikola Tesla pronašao i poklonio svom narodu u amanet.

Da, prema podacima iz pouzdanih izvora, saznajemo da Stiven Spilberg priprema novi/kona?ni nastavak sage o Indijani Džonsu. Film ?e se zvati “Potraga za božanskom ?esticom”, a bi?e sniman, gle ?uda, u Srbiji. Neka se drugi ?ude… Mi dobro znamo zašto Spilberg svoj film snima u Srbiji, ali o tom-potom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!