ZLATKO JELISAVAC: Mirna Bosna

14 Feb 2014

Gradimo kule u vazduhu!

Samo u nama još gori ta svetlost i ka njoj je usmeren fantasti?ni pokret ka tuma?enju sna na javi, ka baratanju utopijskim principijelnim pojmom. Da se on na?e, da se na?e ono pravo radi ?ega vredi živeti, biti organizovan, imati vremena – za tim idemo, probijamo metafizi?ki konstitutivne puteve, zovemo ono što ne postoji, gradimo kule u vazduhu, ugra?ujemo sebe u te kule i tražimo tamo ono istinito, stvarno, gde iš?ezava puka ?injeni?nost – incipit vita nova. (Ernst Bloh – “Duh utopije”)

Ubili su nas u pojam… Mnogo puta sam ovo konstatovao, kako na društvenom tako i na li?nom planu, ali se pitam: šta sam uradio da to promenim? Preko dvadeset godina sam samo glasa?ka mašina koja uredno iza?e na izbore, glasa za “najmanje zlo” a onda se povu?e u svoj brlog i odatle se ?udi šta nam rade. Jedino sam se 5. oktobra 2000. ose?ao kao živ ?ovek, kao društveno i politi?ko bi?e koje je svesno svoje uloge i uticaja u društvu; ose?ao sam se kao bi?e promene koje želi i može da menja vlast koja mu ne odgovara (a koja odgovara?). A danas osim gor?ine i ga?enja nemam ništa; odvratne su mi sve ve?-toliko-puta-vi?ene politi?ke kreature (lutke od krvi bez trunke ideje – Džoni Štuli?) koje uvek pri?aju isto, a ništa ne menjaju jer im ovaj sistem savršeno odgovara: ništa ne radiš, melješ (pri?aš) u prazno, ništa ne menjaš i trošiš pare gra?ana, a da te za to maltene niko i ne pita, jer je kontrola toka tog novca još uvek “misterija”.

I opet ?e te iste politi?ke kreature da potroše milione i milione dinara na li?nu promociju, tzv. predizbornu kampanju gde obe?avaju sve i svašta, a ispunjavaju malo i gotovo ništa. Pa da sam marva više ne bi mogao da trpim ovu torturu vlasti koju ose?am na svojoj koži i u svojoj glavi svaki dan, jer vlast nema milosti i ose?a se dužnom da te konstantno podse?a na sebe i svoju “presudnu” ulogu u društvu. Namerno kažem samo vlast jer opozicije kod skoro da i nema. Ako je istina da biramo onakvu vlast kakvu i zaslužujemo onda se pitam: kakvo mi to mišljenje imamo o sebi kada glasamo za ove politi?are ili, bolje re?eno, ?ime smo ih ovakve zaslužili?

Ovih dana gledam i osluškujem šta se doga?a u BiH… Protesti, ljudi na ulicama Tuzle, Mostara, Sarajeva, Biha?a itd. Bes i ogor?enje zbog tzv. politi?kih elita se nakupio me?u gra?ankama/gra?anima i eksplodirao pravo u lice vlasti. Nije bilo prijatno gledati kako gore zgrade javnih institucija – jako podse?a na rat koji je umalo ubio BiH – ali ondašnja vlast o?igledno nije imala sluha za probleme gra?ana pa je bes i o?aj izmu?enih ljudi u?inio svoje… A šta tamo traže gra?ani? Šta im fali? Pa isto što i nama ovde. Oni žele normalan život, posao, sigurnu platu, vlast koja ?e biti odgovorna gra?anima. A šta imaju od toga? Malo ili ništa…

Od Dejtona pa do danas situacija u BiH samo se komplikuje: glomazan i kompikovan sistem vladanja naštimovan po nacionalnom klju?u, ekonomija u haosu, odnos Federacije i RS je na nivou potpunog nerazumevanja i samo još glas Velikog brata iz EU povezuje ova dva entiteta. Dodika da pitate on bi sutra potpisao da RS izlazi iz BiH što se vidi i u njegovom odnosu prema demonstracijama gra?ana – za njega su protesti samo još jedan od napada Federacije na RS… Odnos bosanskohercegova?kih regionalnih “prijatelja” i nacionalnih matica je, malo re?i, ma?ehinski jer potezi vode?ih politi?ara iz Srbije i Hrvatske bili su usko vezani za nacionalne interese Srba ili Hrvata u BiH i ponovo se želi uspostaviti matrica me?unacionalnih sukoba umesto onoga što bode o?i svojom konkretnom demonstacijom: ljudi su o?ajni, nezaposleni, slabo pla?eni, slu?eni obe?anjima koja se ne ispunjavaju i politi?arima koji vode brigu o gra?anima jedino za vreme izbora. Nisu gra?ani ti koji prouzrokuju ratnu tenziju; ne žele oni nacionalne sukobe; naprotiv, u BiH imamo socijalne nemire za koje nacionalni predznak ništa ne zna?i; podjednako posao nemaju ni Srbi, ni Hrvati ni Bošnjaci.

Nacional-politi?ke elite žele sukobe, žele me?unacionalne tenzije jer ih to održava na vlasti! Gra?ani/demonstranti u BiH su odlu?ili da se bore protiv sistema vladanja i nacional-elita koje ne znaju ništa drugo nego da palamude svoje pri?e o ugroženosti. Gra?ani BiH se ose?aju ugroženi jer im je socijalni status potpuno obezvre?en i zbog toga demonstriraju, a politi?ari sada znaju da više ne mogu da se kriju iza nacionalnih interesa. To su osetili i “lideri u regionu” pa je jedan otr?ao kod “svojih” u Mostar, a drugi je pozvao “svog” na kanabe u Beograd da se posavetuju šta im je ?initi ako krene “kuka i motika”. Gra?ani BiH koji demonstriraju pokazali su da nisu ovce sa kojima politi?ari mogu da ?ine šta ho?e i bez obzira na sve zakulisne radnje i doga?aje tokom protesta gra?ani su postavili standarde i granice preko kojih više politi?ari ne smeju da prelaze, a da pri tome i ne snose konsekvence. Posle ovih protesta sigurno više ne?e biti ništa isto jer su demonstranti jasno stavili do znanja politi?arima da moraju da se okanu starih navika i po?nu da slušaju glas gra?ana, ina?e ?e da slušaju oluju…

Danas je BiH lider regiona jer su se gra?ani pobunili protiv tiranije i bezna?a! Kažem ponovo, pre svega, gra?ani, a tek onda, mada ne i nužno, Hrvati, Bošnjaci, Srbi itd. Ne znam samo šta se ovde u Srbiji ?eka? Izbori? Man’te se ljudi ?orava posla… Tako se ne?e ništa promeniti. Valja nam preuzeti odgovornost, jer politi?ari to ne?e uraditi umesto nas. Politi?ari su izbor naše volje, a ne mi njihove! To nam valja sprovesti u delo i mirna Bosna…

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!