ZLATKO JELISAVAC: Bolnica ne radi, nema lekara!

23 May 2015

Slučaj Zrenjanin: Premijer će da nas leči

ZRENJANIN – Opšta bolnica “Dr ?or?e Joanovi?” u Zrenjaninu saopštila je danas da ?e Prijemno-trijažna ambulanta, koja se nalazi u sklopu Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, od 18. maja raditi samo u popodnevnoj i no?noj smeni, a vikendom 24 sata. Prepodnevna smena se, kako je navedeno u saopštenju za javnost, ukida zbog nedovoljnog broja lekara i nemogu?nosti organizovanja rada u prepodnevnoj smeni radnim danima.
“Molimo sugra?ane da za potrebe hroni?nih bolesti u stabilnoj fazi potraže pomo? svog izabranog lekara, a u pogoršanju hroni?nih stanja Opšta bolnica je na raspolaganju”, dodaje se u saopštenju.
(VAŽNO: Bolnica ukida jutarnju smenu!, 15.05.2015. Zrenjaninski)


Svašta smo doživeli i svega smo se negledali u našem malom gradu Zrenjaninu, ali ovo šta se doga?a sa zrenjaninskom bolnicom Dr ?or?e Joanovi? spada svakako u jedan od bizarnijih doga?aja u poslednje vreme. Zrenjaninska bolnica, usled genijalnog plana štednje i racionalizacije Vlade Srbije, ne sme da zapošljava nove radnike bez obzira što ova ustanova pati od hroni?nog nedostatka lekara. I tako smo došli u situaciju da bolnica ne može da radi u tri smene, jer naprosto nema dovoljno lekara, pa ako imate potrebu da odete do lekara u ranim jutarnjim ?asovima, onda ?ete biti neprijatno iznena?eni jer bolnica ne radi. Neverovato, ali istinito…

Kako je ovo mogu?e? Pa vidite da jeste mogu?e, jer se negde plan štednje i racionalizacije primenjuje apsolutno i bespogovorno, a negde se opet nalaze pukotine i dozvoljava se zapošljavanje “po potrebi” i radi “neophodnosti”, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pa ko koga ovde pravi budalom? Dok nam lekari u potrazi za boljom sre?om i ve?om zaradom odlaze, na primer, u Norvešku, dotle mi vršimo racionalizacije kojima te iste lekare, usled nemogu?nosti da se zaposle ili pak zbog male plate, teramo iz Srbije; zna?i, ne samo da oskudevamo sa kadrom koji ?e da le?i gra?ane ove nesre?ne zemlje ve? ga planski i dugoro?no teramo odavde u inostranstvo, to jest u države koje ?e ih oberu?ke prihvatiti. Stara ali istinita fraza veli: u njih nisu morali da ulože ništa, a dobijaju gotove stru?njake. Dobro, ovaj trend odlaska stru?nog kadra (ne samo lekara) ve? dugo postoji, ali se ovakvim apsurdnim merama Vlade Srbije, ili pak nerazumnim primenama tih mera, situacija samo još više pogoršava. I onda imamo slu?ajeve kao što je ovaj sa zrenjaninskom bolnicom koja usled nedostatka lekara mora da ukida jednu smenu… Moram pitati vladu Srbije onako po narodski, iz muke: Gde vam je srce? Imate li dušu kada ljudima ukidate pravo na adekvatno le?enje? Šta je slede?e: Budi sam svoj lekar! Veruj Vladi Srbije i bi?e ti bolje!

A, u me?uvremenu, šta se doga?a u našem javnom sektoru po pitanju racionalizacije radnih mesta i ušteda usled primene iste? Pa naravno da se ne doga?a ništa… Vlada samo obe?ava i pri?a o privatizacijama javnih preduze?a (mada, kako su se ove privatizacije odvijale do sada, plašim se da ?e to biti još jedno “prelivanje iz šupljeg u prazno”), postavlja rigidne planove za štednju i racionalizaciju u sektoru zdravstva i školstva gde se smanjuju plate i planira otpuštanje “viška” radne snage, a u isto vreme se u javnoj upravi upošljavaju partijske ljudi bez ikakvog reda i plana. ?itam u novinama kako vlada nema punu kontrolu nad situacijom na lokalu gde se nemilice zapošljavaju partijski zaslužnici, ali se na višim instancama plan sprovodi u punoj meri i dobroj volji. Ljudi moji, zar oni stvarno misle da su gra?anke/gra?ani tolike budale i neznalice i da ne vide šta se doga?a oko njih? Riba smrdi od glave – dobro je poznata poslovica koja se prvenstveno odnosi na politi?ke kadrove. Ne?e “sitna buranija” na lokalu uraditi ništa ukoliko nema signal iz centrale, a ovih signala ima u izobilju.

hugo radiestezija

Karikatura: Hugo

Ve? mesecima pratim akciju lista Danas koji je tražio od ministarstva finansija izveštaj o zapošljavanju novih radnika nakon nametnutog embarga od strane tog istog ministarstva, to jest nakon preporuke same vlade. Ministarstvo finansija do danas nije dostavilo izveštaj o zapošljavanju ili je pak dostavilo izveštaje koji nikako ne odgovaraju pravom stanju stvari. List Danas se onda obratio povereniku za informacije od javnog zna?aja – Rodoljubu Šabi?u koji je naložio ministarstvu da objavi podatke o zapošljavnju, opet ništa… Poverenik onda, u skladu sa svojim zakonskim ovlaš?enjima, kazni nov?ano ministartvo jer nisu ispunili svoju obavezu, a ministarstvo se opet napravilo blesavo. Šta ?e Poverenik nego, po zakonu, iskoristi opet svoja ovlaš?enja, pa još jednom nov?ano kazni ministarstvo, ali ovi se uskopistili pa ne?e da daju prave informacije, kao da im od toga život zna?i. Nakon ovih mera Poverenik više nije mogao ništa da uradi jer je iscrpeo sve mogu?nosti koje su predvi?ene zakonom i sada ostaje jedino da vlada kazni svoje ministarstvo, to jest da kazni samu sebe što se do sada, naravno, nikada nije desilo.

I tako nama ide sa štednjom i racionaizacijom: nekima “sweet delight”, a nekima “endless night” – što ono kaže pesnik Vilijam Blejk. Pa ako je tako onda je jasno da nama ne trebaju ni lekari ni prosvetari jer gra?anke/gra?ani svejedno veruju neprikosnovenom lideru i njegovim “stru?njacima”, kada se slažu sa vladinim planom štednje i racionalizacije i smatraju da je normalno da nam, na primer, lekari odlaze i bolnice rade samo u jednoj smeni; normalno je i to da se prosvetari provla?e kroz blato u javnosti, da im se skidaju plate, a onda im, kao psima, baci neka crkavica ukoliko budu dobri i “daju šapu” gospodaru.

Every Night and every Morn
Some to Misery are Born.
Every Morn and every Night
Some are Born to sweet delight.
Some are Born to sweet delight,
Some are Born to Endless Night
(William Blake)

(Autonomija, ilustracija: Digital Art Gallery Online)

Podelite ovu stranicu!