ZLATKO JELISAVAC: 1984.

21 Jan 2012

Slučaj Ugričić ili zašto Orvel ne izbiva iz Srbije

Vlada Srbije danas je na telefonskoj sednici razrešila dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Sretena Ugri?i?a, potvrdio je FoNetu direktor Vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlovi?.
Ministar je, u pismu Ugri?i?u, upozorio da pored zakonskih obaveza u ovkiru kojih obavlja svoju dužnost u Narodnoj bilbioteci Srbije postoje i civilizacijske koje Ugri?i?a ograni?avaju u postupanju kada je u pitanju njegov potpis (na proglasu podrške savetniku predsednika crnogorskog parlamenta Andreju Nikolaidisu), a koje mogu s razlogom da izazovu zabrinutost i kod gra?ana i kod državnih organa. (Blic, 20.01.2012. – Vlada smenila Sretena Ugri?i?a)

Nešto je fašistoidno u državi Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova je ve? presudio Sretenu Ugri?i?u, to jest za Ivicu Da?i?a on je ve? u zatvoru i tamo ‘ladi svoj uspaljene teroristi?ke emocije. Posle Nikolaidisa, osvede?nog teroriste i mrzitelja države Srbije, kao kec na deset je seo nesre?ni upravnik biblioteke sa svojom podrškom ve? navedenom teroristi. Može Ugri?i? da pri?a sada šta ho?e, ima da leti sa posla, a, kako sada stvari stoje, hapšenje je vrlo izvesno, pa i zatvor. Državna propagandna mašina je odlu?ila da samelje nesretnog upravnika biblioteke jer se usudio da potpiše peticiju Foruma pisaca i tako direktno ugrozi bezbednost države.

Ministar kulture Pe?a Markovi? proverava spisak potpisnika, a ministar odbrane Dragan Šutanovacje zgrožen onim što su intelektualci potpisali: „Postavlja se pitanje da li su intelektualci dali legitimitet da bilo ko može sutra nekog ministra da isprebija na ulici“. Cela srpska javnost je u šoku zbog opasne grupe intelektualaca koji su podržali teroriti?ke izjave crnogorskog savetnika predsednika skupštine Andreja Nikolaidisa. E pa gospodo intelektualci nekome ?e zakukati majka… Srbija vam ovo ne može i ne?e oprostiti. Svoje zgražavanje nad teroristi?kim ispadom Sretena Ugri?i?a su iskazali i radnici narodne biblioteke: „Redakciji Pressa ju?e se javio veliki broj zaposlenih u Narodnoj biblioteci Srbije kako bi podržao pisanje naših novina o upravniku Ugri?i?u. Kako su naveli, u javnosti do sada niko nije znao kakve stavove zastupa Ugri?i? i kako vodi tu ustanovu.“

„U Narodnoj biblioteci je pravi cirkus otkako je on na ?elu. Ugri?i? radi jednosmerno i uopšte ne vodi ra?una o kvalitetu. Dovoljno je samo re?i da u Trezor Narodne biblioteke, gde se ?uvaju najdragoceniji rukopisi naše i svetske baštine, upravnik uvodi koga ho?e, iako bi kontrola posetilaca morala da bude na visokom nivou – navodi sagovornik Pressa zaposlen u Narodnoj biblioteci (ime i prezime poznato redakciji).
Zaposleni su nam se tako?e požalili i da Ugri?i? nije prihvatao nikakve žalbe radnika.
– Prebacivali smo mu da mnogo toga nije kako treba, ali nažalost nijednom nije uvažio naše apele – tvrdi naš sagovornik.“

Još da ga se odrekne i familija, što je verovatno slede?e na redu, pa da Srbija kona?no trijumfuje nad teroristi?kim aspiracijama intelektualnog ološa koji bi da ruši državne institucije i to bukvalno.

Ostavku i istragu u „slu?aju“ Ugri?i? su tražili i ministar zdravlja kao i ministar prosvete, a naposletku je ispalo da nesretni bibliotekar i nije znao šta potpisuje. Navukli su ga mangupi iz Foruma pisaca, a on nije mogao da odbije… I tako je stradao naš bibliotekar, a država upisala sebi još jedan pozitivan poen u borbi protiv terortizma.

Huška?ka retorika, koju slušamo i gledamo ovih dana sa raznih medija, pravi je primer kako uz pomo? gebelsovskih propagandnih pomagala može da se napravi atmosfera javnog lin?a za bilo koga. Pisci, slobodni mislioci, intelektualci, svi su oni samo potrošna roba za potrebe državne propagande. Ovo što se doga?a u Srbiji, povodom navodnog terorizma i podržavalaca istog, tipi?na je fašisti?ka propaganda kojom se želi brzo i efiksano obra?unti sa neistomišljenicima, a ujedno i prikupiti koji predizborni poen. Osetili su gra?ani Srbije ovu propagandu mnogo puta na svojoj koži, osobito devedesetih godina dvadesetog veka. Ivica Da?i?, nekadašnji «stub» Miloševi?evog režima, danas preti i zatvara po sopstvenom naho?enju. ?ovek koji je u?estvovao u akcijama državnog terorizma devedesetih, danas brani državni suverenitet i bori se sa teroristima.

Pa dobro jesmo li mi, gra?ani Srbije, doista toliko ludi ili uplašeni da ?emo prihvatati o?igledne propagandne podmeta?ine. Politi?ke partije, koje danas ?ine vlast u Srbiji, žele strahom od terorizma u?vrstiti svoje poljuljane pozicije. Nisu uspeli na Kosovu, nisu uspeli sa EU, nisu smanjili nezaposlenost, naprotiv dodatno su osiromašili i onako siromašne gra?ane, ali zato se uspešno bore protiv terorizma. Šio mi ga ?ura… Sada bi oni da malo zaigraju na emocije i strah gra?ana ne bi li tako nešto u?arili pre izbore jer trenutno nemaju ništa u rukama. To je pozadina ove teroristi?ke histerije koju ovih dana šire centri mo?i u Srbiji, a upravnik biblioteke, pisci-potpisnici, intelektualci i ostali samo su koleteralna šteta propagandne mašinerije. Oni ra?unaju na naše ose?anja i strah kako bi ih prihvatili kao jedinu sigurnost i rešenje u borbi protiv mra?nih sila terorizma, a u stvari su oni kreatori straha kojim žele sa?uvati vlast. Orvelova 1984. na delu, in vivo… Minuti mržnje, teroristi, nepostoje?i atentati, zakulisne radnje, kontrolisani mediji, „elementi“ koji kopaju iznutra i sl. To je danas Srbija.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!