Živković: U DS-u je uvek bilo razlika o vojvođanskoj autonomiji

21 Feb 2009

Bivši

ds.jpgBivši premijer Srbije i nekadašnji zamenik predsednika Demokratske stranke Zoran Živkovi? ocenio je da je rast tenzija oko statuta APV posledica razlika u stavovima unutar vladaju?ih stranaka o pitanju vojvo?anske autonomije kao i nezrelosti nivoa politi?kog odlu?ivanja, posebno u onim strankama koje su najodgovornije za aktuelno stanje u zemlji, me?u kojima je apostrofirao DS. On je za naš list rekao i da nije prvi put da se o pitanju autonomije Vojvodine raspravlja „na pogrešan na?in“, ukazuju?i na to što je nova rasprava otvorena ?etiri meseca nakon usvajanja predloga statuta u Skupštini Vojvodine, u kojoj, kao i u republi?kom parlamentu, klju?nu ulogu imaju demokrate.
– To se ve? dešavalo, a ovo je tre?i put da se ovaj problem pojavljuje unutar DS-a. Dok sam se aktivno bavio politikom, dva puta se desilo da pokrajinski organi stranke bez konsultacija s centralom DS-a i bez rasprave unutar stranke donesu nacrte tekstova o novim nadležnostima Vojvodine koji se nisu uklapali ni u tadašnja ustavna rešenja ni u programska opredeljenja Demokratske stranke. Ali, verovatno su bili poneti željom da se pokažu i kao dobri funkcioneri Srbije i kao dobri funkcioneri Vojvodine, i kao patriote i kao autonomaši, u pozitivnom smislu. Najverovatnije se i sad desilo nešto sli?no, da je vojvo?ansko rukovodstvo DS-a u?inilo korak više nego što je centrala u Beogradu mislila, pa je taj akt usvojen u Skupštini Vojvodine, a sad se otvara javna rasprava pošto se centrala DS-a u Beogradu iznenadila tim predlogom – kaže Živkovi?.
Kao poznavalac odnosa u DS-u, s obzirom na to da je na najvišim funkcijama u toj stranci bio dugi niz godina, Živkovi? potvr?uje i da su razlike u stavovima o vojvo?anskom pitanju izme?u strana?ke centrale i pokrajinskog ogranka DS-a uvek postojale. On kaže da je pitanje autonomije Vojvodine „stara tema“, i „nerešeno stanje još od treuntka kad je Vojvodina postala deo Srbije, odnosno Karljevine SHS“.
– Uvek su postojale razlike u stvovima koji je to nivo autonomije, odnosno nadležnosti, koje bi Vojvodina trebalo da ima. A razlike se pojavljuju u zavisnosti od toga s koje strane se gleda na taj problem, da li iz Vojvodine ili iz ovog drugog dela Srbije – napominje Živkovi?.
On, me?utim, smatra da je klju? za rešenje aktuelne dileme o statutu APV u rukama DS-a, a pošto „ni u vrhu te stranke nisu jasno definisani stavovi o ovom pitanju“.
On smatra da je dobro što su predstavnici Pokrajinske i Republi?ke skupštine u kampanji prezentacije statuta ?elnicima ve?ih gradova u Srbiji. Po njegovim re?ima, to je pozitivno i zbog toga da bi se što ve?i broj ljudi koji u?estvuju u politi?kom životu upoznao sa suštinom promena koje donosi novi statut.
– Slažem se s onima koji se zalažu za to da decentralizacija u Srbiji bude maksimalno ostvarena, ali mislim da imamo loš Ustav, koji ne obezbe?uje odgovaraju?i okvir za mnoga strateška pitanja, a izme?u ostalog, njime je postavljen i loš temelj za statut Vojvodine. Definitivno, Vojvodina treba da ima sve nadležnosti koje su mogu?e na tom nivou vlasti u savremenoj Evropi, osim onih koje bi ugrožavale državnost Srbije, a poznato je šta su osnovna obeležja državnosti – kazao je Živkovi?.

Tadi? i Pajti?

– Ako Bojan Pajti?, potpredsednik DS-a i predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine, tvrdi da je teskt statuta sa?injen uz blagoslov predsednika Borisa Tadi?a, onda je pitanje za Tadi?a zašto je promenio mišljenje. Ili, ako Tadi? nije promenio mišljenje, onda je pitanje zašto Pajti? govori neistinu. Jer, o?igledno je da postoje zna?ajne razlike u stavovima o statutu i u vrhu Demokratske stranke – ocenio je Živkovi?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!