Živković: Režim kreira atmosferu nasilja i sprema izbornu krađu

30 Mar 2016

"Hvatali smo mi i veće lopove u izbornoj krađi"

Predsednik Nove stranke Zoran Živkovi? izjavio je danas da se predstoje?i izbori održavaju u atmosferi nasilja i da postoje ozbiljne sumnje da vlast sprema izbornu kra?u, ali je poru?io da je koalicija u kojoj nastupa spremna da odbrani izborni rezultat jer su devedesetih godina 20. veka “hvatali i ve?e lopove u izbornim kra?ama”.

“Ima puno razloga za sumnju u izbornu kra?u. Nije mogu?e da se za deset sati sakupi deset hiljada potpisa, to je neko uradio ranije i držao u fioci, a to je nelegalno. Tako?e, nije zakonito da se od državnog novca deli mito bira?ima, ili da se ljudi preseljavaju iz jedne opštine u drugu samo zbog izbora…”, rekao je Živkovi? za Radioteleviziju Vojvodine.

Prema njegovim re?ima, koalicija okupljena oko Demokratske stranke (DS) i Nove stranke je spremna da se suptostavi izbornoj kra?i i da brani izborni rezultat, koji ?e, kako je ocenio, biti “daleko od onog koji se prikazuje preko naru?enih istraživanja javnog mnjenja”.

“Hvatali smo mi i ve?e lopove u izbronoj kra?i. Slobodana Miloševi?a 1996. godine u Nišu i po celoj Srbiji. Nakon 5. oktobra to se nije dešavalo dosad”, kazao je Živkovi?.

Komentarišu?i reakciju Partije evropskih socijalista, koja je osudila nedavni napad na ?lanove DS-a, on je ocenio da ta reakcija potvr?uje da ne stoji Vu?i?eva pri?a “da ga Evropa voli jer je garant mira”.

“Imali smo mi ve? jednog garanta mira, pa je posle toga Srbija bombardovana”, rekao je Živkovi?.

Optužio je aktuelne vlasti da su preko svake mere zadužile Srbiju. “Zašto je dug pove?an za deset milijardi? Zbog toga ?e neko da ide u zatvor”, poru?io je Živkovi?.

On je naveo i da je vlast formirana posle 5.oktobra zatekla državu u kojoj nije bilo ni struje, dok se benzin kupovao na ulici, a da su za dve i po godine pove?ali plate prosveti za osam puta.

“Od 2004. godine nastupio je period usporavanja, saplitanja i kraduckanja, dok u poslednje ?etiri godine imamo erupciju zla”, rekao je Živkovi? i ocenio da je Srbiji zato potrebna akcija “Sablja 2”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!