Živković: Podneću krivične prijave protiv odgovornih u vojsci i policiji

29 Jun 2017

"Martinović dobio podatke iz MUP-a i Vojnog odseka u Nišu, što je kršenje zakona"

Predsednik Nove stranke Zoran Živkovi? najavio je danas da ?e podneti krivi?nu prijavu protiv odgovornih u ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane zbog dostavljanja njegovih li?nih podataka o služenju vojnog roka i nošenju oružja poslaniku Srpske napredne stranke Aleksandru Martinovi?u.

Živkovi? je novinarima u Skupštini Srbije rekao da je Martinovi? prekršio odredbu Krivi?nog zakona kojim se, kako je precizirao, zabranjuje da se “neovalaš?eno koriste, objavljuju i zloupotrebljavaju na bilo koji na?in podaci o li?nosti”.

“To su stvari koje su moji li?ni podaci i ja mogu da ih iznesem javnosti i kažem o le?enju i posedvanju oružja, ali to ne sme niko drugi da iznese”, rekao je on navode?i da je o?igledno da je Martinovi? dobio podatke iz MUP-a i Vojnog odseka u Nišu što je, kako je naveo, “kršenje zakona”.

On je kazao da je Poverenik za zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? ve? pokrenuo postupak o tome iz svoje nadležnosti.

Živkovi? je rekao da je zbog saobra?ajne nesre?e koja se dogodila 1983. godine proglašen nesposobnim za služenje vojnog roka, detaljno opisuju?i povrede koje je zadobio, kao i le?enje.

On je rekao da je dozvolu za nošenje oružja dobio najpre 1994. godine zbog li?ne bzbednosti kada je bio ?lan skupštinskog Odbora za bezbednost i ta dozvola je kasnije obnovljena tako?e zbog zaštite li?ne bezbednosti.

U Skupštini je ju?e posle izlaganja Živkovi?a koji je kritikovao kadrovska rešenja nove vlade, Martinovi? rekao da su ga “baš zvali iz Vojnog odseka iz Niša” i poslali mu faksom dokumenta o Živkovi?u u kojima je navedeno da on nije sposoban za služenje vojnog roka što po propisima zna?i “stanje najtežih poreme?aja funkcija”.

On je izneo i podatak da je 23. juna 2010. Živkov? dobio dozvolu za pištolj i pozvao ministra unutrašnih poslova Nebojšu Stefanovi?a, kao i Aleksandra Vulina, da se malo pozabave tim slu?ajem, s obzirom na to da pištolj ima ?ovek sa “najtežim poreme?ajem funkcija”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!