Živa se rasula u Begej?

24 Jan 2012

Zrenjaninci strahuju da je na "banana" mostu prolivena velika količina žive. Građani tom mestu ne mogu prići

Žitelji naselja Berbersko u Zrenjaninu bili su šokirani kada su na Lu?nom peša?kom, ili takozvanom banana mostu, u ovom delu grada, uo?ili velike koli?ine žive. Odmah su o svemu obavestili Komunalnu policiju, ali su se obratili i redakciji “Dnevnika” kako bi javnost bila upozorena na prisutnost ovog te?nog metala na jednoj javnoj gradskoj površini.

Za sada se ne zna otkud živa na mostu koji spaja naselje Berbersko i Ulicu Toše Jovanovi?a i koliko je ona zaista opasna. Ali, nadležni u gradu, kako nam je re?eno, preduzimaju sve mere da bi se utvrdile okolnosti vezane za ovaj neobi?an slu?aj.

– ?esto prelazim preko tog mosta, kad idem u posetu roditeljima i mogu vam re?i da ova koli?ina žive, koja se sada nalazi na tom objektu, nije ni jedan posto u odnosu na ono što je bilo pre tri nedelje. Neko je, o?ito, napravio veliki propust, a kako i zbog ?ega, valjda ?e nadležni u gradu da utvrde. Do tada – ko zna koliko je žive otišlo u reku Begej – ispri?ala je za “Dnevnik” jedna od uplašenih meštanki Zrenjanina.

Veli da u prvi mah nije znala o ?emu se radi, ali tek kada se sagnula i bolje pogledala, zaklju?ila je da je u pitanju živa. Ponešto ve? zna o ovoj vrsti metala ali je, da bi se bolje upoznala sa njom, potražila dodatne informacije na Internetu, i pro?itala da prosuta živa predstavlja potencijalnu opasnost od trovanja. Tako?e, ako živa dospe u vodenu sredinu, mikroorganizmi je prera?uju tako da nastaje metaloorgansko jedinjenje koje se rastvara u mastima.
– Mnoge tragi?ne doga?aje, saznala sam na internetu, izazvala su baš organski spojevi žive, na primer, u Japanu, Gvatemali, Iraku, Pakistanu … Svi ti slu?ajevi bili su izazvani koriš?enjem namirnica koje su bile zatrovane živom – upozorava naša sagovornica.

Šefica Odseka inspekcije za zaštitu životne sredine Mira Dronjak potvrdila je za “Dnevnik” da je upoznata s ovim slu?ajem. Kako saznajemo, o svemu su obavešteni i komunalni policajci koji su izašli na teren i konstatovali trenutno stanje, a zatim slu?aj prosledili nadležnoj inspekciji.

– Još ne znamo je li zaista u pitanju živa, mada na prvi pogled li?i na nju. Ali, ?ekamo na mišljenje stru?nih službi koje imaju ovlaš?enje za karakterizaciju otpada. Tek po dobijanju stru?nog mišljenja, preduze?e daljnje korake u skladu sa zakonom. Do tada, mesto je fizi?ki obezbe?eno i gra?ani mu ne mogu pri?i – rekla je Mira Dronjak, a na pitanje koliko je ova živa opasna po ljudski organizam, ona je odgovorila da ?e to utvrditi stru?na služba. Tako?e, dodala je ona, Odsek inspekcije za zaštitu životne sredine nije merodavan da odre?uje poreklo otpada, ve? bi to, kroz istragu, trebalo da u?ini zrenjaninska policija.

U Policijskoj upravi u Zrenjaninu “Dnevniku” je re?eno da je Komunalna policija o ovom slu?aju dopisom obavestila Odsek za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Kako tamo kažu, prvo je potrebno utvrditi da li na Lu?nom peša?kom mostu zaista prosuta opasna živa, a potom ?e usledeti potraga za odgovornima za ovaj propust.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!