Živa biblioteka: 15 ljudi priča svoje priče

08 Dec 2014

...i predstavljaju grupe koje su često meta predrasuda, stereotipa, diskriminacije i socijalne ekskluzije

U novosadskom Omladinskom centru CK13 bi?e organizovana akcija “Živa biblioteka”, tokom koje ?e 15 ljudi sa specifi?nim životnim pri?ama “otvoriti svoje korice ?itaocima”, kako bi doprineli razvoju tolerancije i poštovanju razli?itosti u našem društvu.

Organizator je naveo da su knjige u “Živoj biblioteci” ljudi koji predstavljaju grupe koje su ?esto meta predrasuda, stereotipa, diskriminacije i socijalne ekskluzije.

“Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka u kojoj ?itaoci pozajmljuju knjigu na odre?eno vreme. Ali postoji jedna razlika: u Živoj biblioteci knjige su ljudi, i knjige i ?itaoci imaju priliku da u?u u pravi dijalog. U ovoj biblioteci, knjige ne samo da mogu da pri?aju, ve? mogu i da odgovaraju na pitanja ?italaca, da postavljaju pitanja i u?e”, poru?ili su iz CK13.

“Živu biblioteku” organizuje neformalna grupa mladih u okviru programa “Lokomotiva”, a kako je najavljeno, bi?e organizovana u utorak, 9. decembra, sa po?etkom u 16 ?asova u prostorijama Omladinskog centra CK13.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!