Žilnik: Steže se omča oko Tera filma

15 Sep 2016

Tera film zbog dva kontradiktorna sudska postupka uskoro više neće postojati

Direktor Tera filma Želimir Žilnik izjavio je danas da zbog dva kontradiktorna sudska postupka ta kinematografska ku?a iz Novog Sada uskoro više ne?e postojati a veliko kulturno bogatstvo Vojvodine ?e biti izgubljeno.

Jedan proces je pokrenula Republi?ka direkcija za imovinu, kako bi dokazala da je Tera film sto odsto u vlasništvu države, a drugi Agencija za rešavanje sporova u postupku privatizacije, koja tvrdi da ta filmska ku?a nije u državnom vlasništvu.

Po navodima Agencije za rešavanje sporova u postupku privatizacije, Tera film je akcionarsko društvo sa punom materijalnom odgovornoš?u, koje je krivo što je “neogdovorno zakasnilo” da sprovede privatizaciju do kraja 2015.

Kako je Žilnik objasnio, u prvom postupku je presudom Privrednog suda u Novom Sadu od 22. avgusta 2016. odbijen zahtev Republi?ke direkcije za imovinu da kapital i sredstva Tera filma budu proglašeni državnom svojinom.

On je dodao da je Državni pravobranilac žalio na ovu presudu, pa se ?eka kona?na odluka Apelacionog privrednog suda.

Žilnik tvrdi da je ku?a u kojoj se danas nalazi Tera film kupljena sredstvima te firme sedamdesetih godina prošlog veka kada je ona poslovala sa velikim uspehom.

“Postoje dokumenti koji govore o tome da je ku?a kupljena, ne državnim novcem, ve? novcem koji je zara?en od filmske produkcije te 1971. i 1972. godine”, kaže poznati reditelj.

On je rekao i da su filmski radnici tu ku?u platili “dva puta do punog iznosa” i da je “slede?i potez bio da je Agencija za privatizaciju krenula u normalan postupak privatizacije, koju je zaustavila pokrajinska vlast”.

Drugi postupak, koji je inicirala Agencija za rešavanje sporova u postupku prvatizacije, vodi se tako?e pred Privrednim sudom u Novom Sadu, a u njemu se traži pokretanje ste?aja Tera filma, zbog nezavršene privatizacije do kraja 2015. godine.

“Om?a oko vrata Tera filma se sve više steže. Mi ovde više ne?emo imati konferencije za štampu, niti ?e se snimati filmovi. Ste?aj ?e najverovatnije biti proglašen u Privrednom sudu u Novom Sadu 28. septembra”, rekao je Žilnik.

Time je stvoren apsurd da jedna državna agencija godinama pokušava da dokaze da Tera film pripada državi, a druga tvrdi da je re? o privatnom akcionarskom društvu koje je “neodgovorno poslovalo”, zbog ?ega se i pokre?e ste?aj.

Šefica ra?unovodstva Tera filma Jasnima Proti? rekla je da se ste?aj ne može proglasiti nad firmama koje su državne i finansiraju se iz državnog budžeta.

“Ako prvi postupak koji se vodi pokaže da smo državna firma, onda zakon o ste?aju kaže da ne može da bude ste?aja i da sudbinu može da reši jedino Vlada Srbije”, kazala je Proti? i dodala da je sudija za ste?aj rekao da postupak vodi i dalje, jer za sada nema dokaza o vlasništvu.

Ove godine navršeno je 30 godina postojanja produkcijske ku?e Tera film koja je osnovana 1986. odlukom teritorijalne jedinice, kao radna organizacija za proizvodnju filmova.

Proizvela je više destina dugomeražnih i kratkometražnih filmova, a mnoge od njih u koprodukciji sa predstavnicima filmske industrije iz Francuske, Ma?arske, Slovenije, Crne Gore, Nema?ke, Turske, Bosne i Hercegovine.

Me?u istaknutim naslovima ove ku?e su filmovi “Granica”, “Kako se kalio ?elik”, “Tito i ja” i “Kud plovi ovaj brod”.

Filmovi su osvajali veliki broj nagrada, bili su dobro distribuirani u celom svetu, a neki su u?estvovali i na 50 na festivala u zemlji i inostransvtvu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!