ZIJAD BEĆIROVIĆ: Vučićeve misterije i proročanstva

27 Oct 2016

"Vrlo je neobično da se predsjednik jedne vlade, predsjednik države ili neki drugi zvaničnik koji obnaša najvišu funkciju, bavi temama koje su zapravo minorne"

Zijad Be?irovi? iz ljubljanskog Me?unarodnog instituta za bliskoisto?ne i balkanske studije za “Zašto! analizira dramati?no obra?anje premijera Srbije Aleksandra Vu?i?a o hapšenju policijskog službenika koji je sara?ivao sa stranom tajnom službom, o otkrivanju grupe koja je pripremala ilegalne aktivnosti prema Crnoj Gori i o pritiscima koje o?ekuje na njega i na Vladu. Razgovarala Branka Trivi?.

Misterije

Vrlo je neobi?no da se predsjednik jedne vlade, predsjednik države ili neki drugi zvani?nik koji obnaša najvišu funkciju, bavi temama koje su zapravo minorne, kao što je mogu?a pretpostavka da neki državni ?inovnici sura?uju sa tajnim službama. To je posao portparola, a prije svega pravosudnih institucija. Za bilo koga ko krši zakone i ustav države postoji propisana procedura, pa ne treba stvarati nikakvu misteriju u vezi s tim.

Podizvo?a?i

Tim prije što je notorno poznato da obavještajne službe pokrivaju sve države i da, naravno, manje obavještajne službe u regiji rade za strane obavještajne službe kao podizvo?a?i, iz razloga što bolje poznaju jezik, kulturu i mentalitet, pa lakše dolaze do informacija. Mada, moramo biti realni i re?i da je sve manje informacija koje nisu poznate. Regionalne države imaju toliku prisutnost stranog faktora u poslednjih gotovo 30 godina, tako da se o svim tim zemljama sve zna što je potrebno.

Javne tajne

Prvo je ponovo neobi?no da predsednik Vlade na takav na?in komentira obavještajnu zajednicu. Obavještajna zajednica je stru?na, ekspertska, agencija, koja štiti interese pojedina?ne države i njen rad je i po samom zakonu tajan, što zna?i da ne bi trebao biti predmet javnog diskursa, a pogotovo ne od strane predsjednika vlada. Naravno, doga?aji u poslednjih nekoliko godina, a i u poslednjih nekoliko mjeseci, u regiji pobu?uju interes obavještajnih službi za pojedine države, tako da nije nikakva novost da je pove?an taj obavještajni rad – i velikih obavještajnih službi i manjih, a pogotovo susjeda koji se me?usobno pokrivaju.

Zastrašivanje

Bojim se da na sceni ponovo imamo neku vrstu zastrašivanja, izmišljanja neprijatelja i stvaranja jedne psihoze u društvu koja ve? pomalo relaksirane odnose u poslednjih nekoliko godina ponovo vra?a u prošlost, gdje svaki gra?anin Srbije ili neke druge države potencijalno može biti optužen za saradnju sa nekim stranim službama ili nekim sigurnosnim aparatom na neki nezakoniti na?in.

Proro?anstva

Mislim da nije dobro da se predsjednik Vlade bavi takvim proro?anstvima. U datom trenutku to može podignuti rejting – politi?ari su na Balkanu opsjednuti sopstvenim rejtingom i pozicijom u javnosti, me?utim, dugoro?no, kada se pokaže da nema zdravih osnova jedne takve procjene, to može koštati svakog politi?ara, uklju?uju?i i predsjedika Vlade Republike Srbije, jer se može ispostaviti da se koristio špekulacijama koje su dovele do zavo?enja ili obmanjivanja srbijanske i šire javnosti.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!