Žigmanov: SNS u subotičkim javnim preduzećima sprovodi ankete o sigurnim glasovima

25 Jan 2017

"Resursi državne uprave, javnih preduzeća, ustanova ne smeju biti ni na koji način fukcionalno stavljeni u izborni proces"

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov izjavio je danas u Subotici da se u pojedinim suboti?kim javnim preduze?ima, na ?ijem su ?elu kadrovi Srpske napredne stranke (SNS), me?u zaposlenima sprovode ankete o sigurnim glasovima, prenosi portal Maglo?ista?.

Žigmanov je za taj portal rekao da su zaposleni u tim preduze?ima pitani da li ?e dati siguran glas kandidatu SNS-a.

“To nije praksa koja je legitimna u državama EU gde Srbija teži. Resursi državne uprave, javnih preduze?a, ustanova ne smeju biti ni na koji na?in fukcionalno stavljeni u izborni proces”, istakao je on.

Ocenio je da je suboti?ka vlast koju predvodi SNS kadrovski slaba, netransparentna i nema iskustva u upravljanju složenijim procesima kao što je vo?enje jednog grada.

“Kadrovska insuficijentnost, odsustvo, ?ak ponekad, i minimalne transparentnosti i otvorenosti predstavnika vlasti za javnost, odsustvo kvalitetnih programa koji bi se realizovali, samo ukazuje da su oni koji danas obavljaju vlast u Subotici nespremno do?ekali preuzimanje vlasti”, smatra Žigmanov.

Dodao je da se vo?enje grada ne može skrivati iza parola u kojima ?e se spominjati ime Aleksandra Vu?i?a, nego da je to zahtevan i složen proces koji mora uklju?ivati i gra?ane i resurse lokalne zajednice.

“To nije bilo za o?ekivati jer je pre svega i njihov koalicioni partner Savez vojvo?anskih Ma?ara (SVM) u ranijem periodu imao neko iskustvo upravljanja gradom”, podsetio je Žigmanov.

Ukazao je i da dovo?enje ljudi sa strane na klju?ne pozicije u gradu, koji ne poznaju prilike i lokalne okvire, predstavlja “pokazivanje prkosa i demonstriranje uvreda prema svim lokalnim kadrovskim potencijalima”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!