Žene u Indiji rade 10 puta više neplaćenog rada od muškaraca

12 Nov 2015

Žene su zaslužne za 17 posto indijskog BDP-a, daleko manje od brojnih drugih nacija

Žene u Indiji obavljaju gotovo deset puta više nepla?enog rada od muškaraca, što je daleko ve?i omjer od svjetskog prosjeka, ?ime ostaju izvan formalnog rada i u nemogu?nosti da doprinose ekonomiji, iznosi se u novom izvješ?u konzultantske tvrtke McKinsey. Žene su zaslužne za 17 posto indijskog BDP-a, daleko manje od brojnih drugih nacija – žene u Kini doprinose s 40 posto BDP-a, one u subsaharskoj Africi 39 posto, a u Latinskoj Americi 33 posto.

“Ispodprosje?ni potencijal doprinosa žena indijskom BDP-u je u kontrastu s visokom razinom nepla?enog rada koje te žene obavljaju, poput kuhanja, ?iš?enja i brige o djeci i starijim ?lanovima/icama obitelji”, navodi se u izvješ?u.

“Na globalnoj razini, žene provode otprilike tri puta više vremena u obavljanju nepla?enih poslova od muškaraca. U Indiji, situacija je još ekstremnija – žene obavljaju 9.8 puta više nepla?enog posla u usporedbi s muškarcima”. Da se nepla?eni rad vrednuje i pla?a na isti na?in kao i pla?eni, doprinosio bi 300 milijardi dolara godišnje u indijskom prora?unu, dodaju.

The Female Empowerment Index (Indeks ženskog osnaživanja) ili Femdex – koji se temelji na problemima poput ženske autonomije, ravnopravnosti na radnom mjestu, pravne zaštite, politi?ke participacije i fizi?ke sigurnosti – pokazao je širok raspon rodne (ne)ravnopravnosti u Indiji. U izvješ?u navode kako je na taj na?in mogu?e vidjeti u koje je dijelove Indije potrebno usmjeriti napore kako bi se raskorak zatvorio.

“Napredovanje rodne ravnopravnosti može dovesti do bitnog ekonomskog porasta i prosperiteta širokih razmjera u svijetu – osobito u Indiji”.

McKinsey procjenjuje kako bi Indija mogla pove?ati BDP za 700 milijardi dolara do 2025. godine, ako žene po?nu sudjelovati u pla?enom poslu na sli?noj razini kao muškarci. Žene u Indiji predstavljaju svega 24 posto pla?ene radne snage, sli?no zemljama na Bliskom istoku i sjevernoj Africi. Na svjetskoj razini, participacija ženske radne snage je 40 posto.

Kako bi više žena postalo dijelom pla?ene radne snage, Indija mora po?eti s obrazovanjem djevoj?ica na sekundarnoj i tercijarnoj razini, proširiti u?enje razli?itih vještina i omogu?iti ve?i pristup financijskim uslugama. Tako?er je potrebno pove?ati rodnu raznolikost u privatnom sektoru, poboljšati infrastrukturu i usluge kako bi se smanjio teret ku?anskog rada za žene, te se usmjeriti na iskorijenjivanje duboko ukorijenjenih patrijarhalnih stavova.

(Libela)

Podelite ovu stranicu!