“Žene” u dvojezičnom izvođenju

30 Oct 2015

Ispovesti šest žena izvode se na srpskom i mađarskom jeziku

Nakon premijere predstave “Dejstvo gama zraka na sablasne nevene” u režiji Izabele Šanti? i tre?eg Festivala “Pozorišni dani Jovana ?or?evi?a” poklonici pozorišta Kamerne scene “Miroslav Anti?” u Senti privode kraju pripremu dvojezi?ne srpsko-ma?arske predstave “Žene” Alda Nikolaja u režiji Zoltana Deme – Branka Vu?eti?a iz Sente i Zoltana Demea -Bimba iz ?oke.

Pretpremijera komada bi?e u petak u Domu kulture u ?oki, dok je premijerno izvo?enje na sceni Doma kulture u Senti 3. zatim, 4. i 5. novembra.

I pretpremijera u ?oki i premijerne izvedbe u Senti su od 20 sati, a ulaznica košta 250 dinara.

Pregalac u pozorišnom amaterizmu i reditelj u KS “Miroslav Anti?” Branko Vu?eti? kaže da se radi o zanimljivom projektu, u kome se ?udne ispovesti šest žena izvode na srpskom i ma?arskom jeziku. Na realizaciji zajedni?kog projekta našli su se pozorišni entuzijasti i glumci KS “Miroslav Anti?” i sen?anskog Udruženja “Keks”, tako da se predstava “Žene” radi u njihovoj koprodukciji.

“Predstava ?e, kako verujemo, imati uticaja na razvoj me?unacionalne tolerancije u ovim krajevima i utrti put novim kulturnim doga?anjima koja ?e imati zna?aj i za ma?arski i za srpski živalj”, rekao je Branko Vu?eti?. U predstavi glume Mirjana Savin, Izabela Kiš, Gordana Nikoli?, Beata Graca, Dejana Ševi? i Ljubica Romandi?, a saradnici na predstavi su Svetlana Kozi?, Atila Juhas, Svetlana Popovi? i Nebojša Basari?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!