Žene u crnom će tužiti Radomira Počuču

28 Mar 2014

Neophodno je izvrštiti pritisak na institucije kako bi se onemogućili i sprečili ovakvi napadi koji su usledili odmah nakon izbora

Nevladina organizacija Žene u crnom (ŽUC) iz Beograda najavila je danas da ?e pokrenuti sudski postupak protiv portpatola Protivteroristi?ke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Radomira Po?u?e jer je na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook) pozvao na lin? ove organizacije.

Koordinatorka ŽUC Staša Zajovi? rekla je da ?e ova organizacija pokrenuti više akcija kako bi ovakve pretnje i pozivi na lin? bili sankcionisani.

“Akcije ?emo pokrenuti na nivou krivi?nih prijava, ali i preko kontakata sa predstavnicima me?unarodne zajednice i me?unarodnarodnih mreža za ljudska prava. Neophodno je izvrštiti pritisak na institucije kako bi se onemogu?ili i spre?ili ovakvi napadi koji su usledili odmah nakon izbora”, rekla je Zajovi?eva za Radio Novi Sad.

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? izjavio je da o?ekuje da ?e MUP pokrenuti postupak protiv Po?u?e.

“O?ekujem da ?e MUP utvrditi autenti?nost tog Fejsbuk naloga. I ako je zaista re? o njihovom pripadniku i ako je zaista napisao to što je napisao, da ?e bez odlaganja pokrenuti krivi?ni i disciplinski postupak”, rekao je Jankovi?.

MUP je ranije danas osudio postupak Po?u?e, a državni sekretar tog Ministarstva Vanja Vuki? rekao je agenciji Beta da Po?u?i ugovor o delu isti?e u aprilu i da najverovatnije ne?e biti produžen.

“Po?u?a je svoj stav izneo na privatnom Fejsbuk profilu, ali Ministarstvo najoštrije osu?uje njegov postupak”, kazao je Vuki?.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petruši? tako?e je danas osudila poziv na lin? nevladine organizacije Žene u crnom, kao i objavljivanje spiska javnih li?nosti koji je organizacija Srpski narodni pokret (SNP) “Naši” ozna?ila “srbomrzcima i izdajnicima”.

“Otvorenim pretnjama, pozivima na nasilje i govoru mržnje, treba hitno i odlu?no stati na put. Država je dužna da zaštiti slobodu i osnovna ljudska prava svakog pojedinca i spre?i ugrožavanje samih temelja ustavnog poretka”, istakla je Nevena Petruši?.

Žene u crnom ju?e su u centru Beograda održale komemorativni skup povodom 15.godišnjice od zlo?ina po?injenim nad Albancima civilima na Kosovu.

Nakon toga Po?u?a je na svom Fejsbuk profilu na vest da Žene u crnom obeležavaju tu godišnjicu, pozvao navija?e da se obra?unaju sa tim mirovnim pokretom.

(Beta/Autonomija)

Podelite ovu stranicu!