Žene obrazovanije, ali i dalje slabije plaćene

10 Dec 2014

Najveća razlika u plaći između žena i muškaraca je u Sjedinjenim Državama gdje žene zarađuju prosječno 64,20 dolara za isti posao za koji muškarac prima 100 dolara

Zaposlene žene u velikim dijelovima svijeta bolje su obrazovane, iskusnije i produktivnije od zaposlenih muškaraca no još zara?uju manje, objavila je Me?unarodna organizacija rada (ILO) u godišnjem izvješ?u o pla?ama u svijetu koje pokazuje kako je rodni jaz duboko ukorijenjen i prisutan u svih 38 promatranih zemalja.

Najve?a razlika u pla?i izme?u žena i muškaraca je u Sjedinjenim Državama gdje žene zara?uju prosje?no 64,20 dolara za isti posao za koji muškarac prima 100 dolara.

U 26 europskih zemalja obuhva?enih ispitivanjem, žene bi u prosjeku trebale o?ekivati 0,9 posto ve?u pla?u od muškaraca na temelju gore navedenih ?imbenika, ali u stvarnosti one zara?uju 18,9 posto manje.

(Libela)

Podelite ovu stranicu!