Žena pa još direktorka – nije za Srbiju

26 okt 2011

Nemačke kompanije odredile su obavezne ženske kvote u menadžmentu, a zakonom je regulisano učešće žena u upravnim odborima državnih firmi. Ekonomski položaj žena u Srbiji i dalje loš

Pored mnogo propisa i još više za to nadležnih institucija, ekonomski položaj žena u Srbiji se nije poboljšao. Tako da ih je među zaposlenima za 12 odsto manje nego muškaraca, kad su i zaposlene za 16 odsto su manje plaćene, a tek direktorska mesta za žene su još samo san: od ukupnog broja direktora u Srbiji samo 20 odsto su žene. Tako muškarcima i javnosti ovih dana broji Udruženje poslovnih žena Srbije. Ali u državi u kojoj su sigurne kuće nasušna potreba, tričarije oko ekonomskog položaja ne stižu na udarne strane, mada nije potrebno biti naročito pametan pa uočiti vezu.

Drugo je Nemačka. Tamo je učešće žena u upravnim odborima državnih firmi zakonom regulisano, a nedavno je izvršen politički pritisak i na 30 najvećih nemačkih kompanija koje čine berzanski indeks Dadž. Te su firme odlučile da se internim aktima samoobavežu na određene ženske kvote među svojim rukovodećim kadrovima. Te su kvote javno i predstavljene početkom ove nedelje. Nijedna kompanija nije obećala jednocifrenu stopu učešća takozvanog slabijeg pola. Farmaceutska kompanija Bayer i Kommerzbank su se čak samoobavezale da to učešće do 2015. godine povećaju na 30 odsto, a Adidas na 15 odsto. Ali sem što se u javnosti postavilo pitanje definicije rukovodećeg mesta i specifičnosti pojedinih industrijskih sektora, nemačke ministarke za ženska pitanja i pravosuđe nisu se baš mogle složiti oko načina na koji bi (ne)poštovanje ovog samoobavezivanja moglo da bude sankcionisano. Naravno, ministarka za ženska pitanja je bila za zakon, ali je ministarka za pravosuđe morala da je spusti na zemlju i upozori na neka neotuđiva vlasnička prava. Uključila se i evropska komesarka za pravosuđe Vivijen Reding, ne držeći mnogo do samoobavezivanja, Reding je za mart najavila neke obavezujuće evropske mere koje bi zenama do 2020. godine obezbedile 40 odsto mesta u nadzornim odborima firmi. Pre deset godina među članovima uprava Dadž-firmi bilo je samo 2,5 odsto žena. Ni danas situacija nije baš mnogo bolja: među odlično plaćenim članovima uprava najboljih nemačkih firmi samo je 3,7 odsto žena.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!