Želimir Žilnik: U Srbiji vlada bezvezništvo

15 Oct 2014

Žilnik podržao Društveni centar, a kulturnu politiku u gradu nazvao "prazninom i budalaštinom"

Reditelj Želimir Žilnik podržao je ve?eras mlade koje protestuju zbog odluke gradskih vlasti da ih isele iz prostora koji su uredili kao alternativni kulturni Društveni centar i rekao da su stare napuštene industrijske hale veoma zna?ajni kulturni prostori u razvijenim evropskim zemljama.

Žilnik je na tribini rekao da su stare industrijske hale i željezni?ke stanice postale veoma zna?ajni kulturni prostori u Evropi i jedan od osnovnih preduslova da bi neki grad mogao da postane Evropska prestonica kulture, što je ambicija i gradskih vlasti u Novom Sadu.

“Ali, umesto da se ti prostori iskoriste, oni iz njih iseljavaju mlade umetnike. Praznina i budalaština je ono što se u Novom Sadu radi u vezi sa kandidaturom za Evropsku prestonicu kulture”, ocenio je Žilnik.

Mladi su kroz inicijativu za Društveni centar uredili jedan deo napuštene bivše industrijske hale u delu grada Kineska ?etvrt i od prostora koji je bio prepun ?ubreta i o kojem niko nije brinuo napravili alternativni kulturni centar.

Javno preduze?e Poslovni prostor izdalo je krajem avgusta meseca nalog da se Društveni centar iseli iz tog prostora.

Želimir Žilnik je ocenio da u Srbiji vlada “bezvezništvo u pravom smislu te re?i”.

“Ne može ?ovek bez sluha da dobije glavnu ulogu u operi, a to se kod nas stalno dešava”, rekao je Žilnik i poru?io gradskim vlastima da je “Novi Sad i vaš i naš”.

“Nemojte ?ekati da provali gnev. Ljudska priroda je takva da strasno ose?anje potrebe za slobodom nisu uspele da zaustave ni najgore sile”, rekao je Žilnik.

Radijski voditelj, scenarista i muzi?ar Mladen Urdarevi? tako?e je podržao inicijativu za Društveni centar i rekao da je ona postala “trn u oku” onoga momenta kada se pokazalo da je samoodrživa, jer funkcioniše na principu solidarnosti, a mimo sistema.

Sociolog Miloš Perovi? rekao je da je Društveni centar zapravo za gradske vlasti “duboko subverzivan” jer po?iva na principima antifašizma i solidarnosti.

Inicijativu za Društveni centar na tribini je podržao i novinar Dinko Gruhonji?.

Pre prostora u Kineskoj ?etvrti, mladi okupljeni oko inicijative za Društveni centar krajem 2011. godine bili su “zauzeli” i deo jedne napuštene kasarne u širem centru grada, odakle su izba?eni intervencijom vojne i civilne policije.

Gra?anska Vojvodina: Društveni centar mora postojati

Koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina (GV) saopštila je danas da zahteva od gradskih vlasti u Novom Sadu da reše problem prostora za Društveni centar u tom gradu i podžala aktiviste da istraju u borbi za savoje mesto u društvu i u gradu.

“Društveni aktivizam je vezivno tkivo svakog demokratskog društva ili društva koje kani da to bude. Ono što rade mladi ljudi okupljeni oko Društvenog centra zna?ajno doprinosi razvoju civilnog društva u Novom Sadu, ali i razvoju kulture uopšte”, piše u saopštenju.

GV je apelovala na ?elnike Novog Sada da prona?u adekvatno rešenje, jer su i drugi gradovi u Vojvodini uspeli da na?u na?in da pomognu organizacije civilnog društva i neformalne grupe gra?ana.

“Ne vidimo nijedan razlog da to ne u?ini i Novi Sad sem ukoliko iza ovakve odluke ne stoji pokušaj gušenja prava i sloboda gra?ana, marginalizovanje i uklanjanje svega što ne potpada pod tradicionalisti?ki i anahroni kulturni model”, dodaje GV.

Me?u zahtevima GV naveden je i poziv gradskoj vlasti da se ograde od postupka Poslovnog prostora, odnosno od “pokušaja ograni?avanja delovanja slobodnomisle?ih i kreativnih ljudi”.

Gra?ansku Vojvodinu ?ine Centar za regionalizam, Gra?anska akcija Pan?evo, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zelena mreža Vojvodine, Centar za razvoj civilnog društva Zrenjanin, Gra?anski fond Panonija, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za interkulturnu komunikaciju i Vojvo?anski gra?anski centar.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!