Zelenilo uklonilo šest grafita mržnje

18 Sep 2015

Radnici novosadskog Zelenila nastavljaju sa uklanjanjem poruka mržnje

Gradsko zelenilo je saopštilo danas da je “anti-grafiti” jedinica tog preduze?a prekre?ila jutros šest grafita mržnje sa tri lokacije u Novom Sadu.

U saopštenju JKP se objašnjava da su sa ku?e na uglu Temerinske i Javorove ulice prekre?ena dva kukasta krsta, a sa objekta u Temerinskoj ulici uklonjen je grafit mržnje usmeren protiv LGBT populacije.

U Zelenilu su dodali da je identi?an natpis uklonjen i sa objekta u neposrednoj blizini teniskih terena na SPENS-u, a na istoj lokaciji prekre?eni su i grafiti “Smrt grobarima” i “Smrt antifašistima”.

U saopštenju se isti?e da ?e radnici novosadskog Zelenila nastaviti sa uklanjanjem poruka mržnje sve dok dok i poslednji takav grafit ne nestane sa novosadskih ulica, jer je to jedan od vidova borbe za o?uvanje dobrih me?uljudskih odnosa u gradu i bogatstvo razli?itosti koje je karakteristi?no za Novi Sad.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!