Zbog nasilja otvoriti posebna odeljenja MUP

12 Dec 2014

Okretanje glave na nasilje je saučesništvo

Forum žena Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) uputio je zahev Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije da se u svim podru?nim policijskim upravama na teritoriji Vojvodine otvore posebna Odeljenja za borbu protiv nasilja u porodicama. Ligašice su kao primer navele Suboticu, gde takvo odeljenje postoji.

Inicijativa je upu?ena ministru Nebojši Stefanovi?u krajem novembra, a odgovor se još uvek ?eka.

“Ukazale smo da u strahu od mogu?ih posledica, a ?esto i zbog manjka poverenja u efikasan rad i rezultate policijskih službenika, žrtve ?esto ne prijavljuju nasilje, jer ne veruju da ?e ih sistem zaštititi”, rekla je za RTV predsednica Foruma žena LSV Ana Pataki.

Ona je ukazala da mnoge od tih žena možda sre?emo na ulici, mimoilazimo se sa njima u gradu, ne znaju?i kroz šta prolaze jer, kako je rekla, one ne žele, ne smeju ili misle da ih niko ne?e ?uti ako se oglase. “A plaše se za svoje živote”, ukazala je Pataki.

Sa druge strane, upozorila je, alarmantni podaci o broju žrtava porodi?nog nasilja u prethodnim godinama uveravaju da bi postojanje odeljenja, u kojem bi radila službena lica osposobljena za ovu oblast i usredsre?ena na pomo? i zaštitu žrtava, doprinelo i olakšavanju prijave nasilja, možda ve? i u po?etnim fazama.

“Primer ovakve, dobre prakse, postoji u Policijskoj upravi u Subotici. To nam dokazuje i da realizacija ove inicijative ne iziskuje dodatne troškove Ministarstvu unutrašnjih poslova, ve? samo racionalizaciju i reorganizaciju radnih mesta”, istakla je predsednica Foruma žena LSV.

Uvo?enjem Odeljenja za borbu protiv nasilja u porodici u podru?nim policijskim upravama na teritoriji Vojvodine, ocenila je Pataki, omogu?ila bi se bolja prevencija nasilja i izbegavanje fatalnih ishoda, kao i pravovremena reakcija pripadnika MUP-a. Ona je navela da bi to doprinelo i porastu poverenja gra?ana u institucionalno rešavanje problema.

Pataki je upozorila da je, prema zvani?nim podacima, skoro svaka druga žena u Vojvodini doživela psihi?ko nasilje, a 34 odsto njih i fizi?ko.

“Tokom prošle godine u bra?nim iili partnerskim odnosima je u našoj zemlji ubijeno preko 40 žena, od kojih je deset bilo iz Vojvodine”, napomenula je ona i dodala da je osam odsto žena u Vojvodini doživelo pretnje oružjem, dok je u preko šest odsto slu?ajeva došlo i do pucnjave. Proganjanje je, ukazala je, iskusilo više od 18 odsto žena, a seksualno nasilje u porodici skoro 10 odsto njih.

Ona je upozorila i da su kazne za ova dela blage i poru?ila da je vreme da se prestane sa ?utanjem i okretanjem glave na drugu stranu.

“Možemo i moramo spre?iti da se crne hronike pune tužnim naslovima o novim žrtvama nasilja u porodici. ?utanje je sau?esništvo”, ocenila je Pataki.

Podrška predlogu od Pokrajinskog ombudsmana

Zamenica za ravnopravnost polova Pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov rekla je za RTV da je predlog da se u policijskim upravama uvedu odeljenja za borbu protiv nasilju u porodici dobar.

“Primer Subotice pokazuje da ga je mogu?e ostvariti i da bi takav pristup, odnosno specijalizacija u okviru policijske uprave, olakšao rad i unapredio saradnju sa tužilaštvom. Takva praksa je opravdana, a primeri nekih zemalja pokazuju da takve službe veoma blisko sara?uju sa tužilaštvom”, objasnila je Todorov.

Ona je istakla i da osnivanje specijalizovanog odeljenja ne bi smelo da bude opravdanje da se odustane od obuke svih policajaca za postupanje u slu?ajevima nasilju u porodici, pošto je poslednjih godina primetno poboljšanje u postupanje policije u slu?aju prijavljivanja nasilju prema ženama i u porodici.

“Podizanje nivoa svesti o prevenciji i znanja o nasilju u porodici doprinosi i pove?anju efikasnosti u postupanju policijskih uprava u slu?ajevima nasilju u porodici”, zaklju?ila je zamenica Pokrajinskog ombudsmana.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!