Zaustavljen teretni saobraćaj na Dunavu

29 Nov 2011

Teretni saobraćaj je potpuno zaustavljen, jer vodostaj iznosi minus 56 centimetara kod Bezdana, odnosno minus 16 kod Apatina.

Gotovo stotinu teretnih brodova „zarobljeno” je na deonici Dunava kod Bezdana i Apatina, na deonici izme?u srpske i ma?arske granice, zbog izuzetnog niskog vodostaja reke.

Teretni saobra?aj je potpuno zaustavljen, jer vodostaj iznosi minus 56 centimetara kod Bezdana, odnosno minus 16 kod Apatina.

Da bi ovi brodovi mogli da nastave plovidbu, potrebno je da vodostaj poraste za otprilike pola metra, ali u vremenskim prognozama nisu najavljene kiše, re?eno je Beti u Lu?koj kapetaniji u Bezdanu.

Re? je o brodovima koji prevoze teret od više od 1.000 tona.

U slu?aju daljeg opadanja vodostaja, jer zimi sneg i mrazevi ne pove?avaju vodostaj, plovidba brodova mogla bi da bude potpuno zaustavljena.

O snabdevanju posada pija?om vodom i hranom brine se poseban mali brod Lu?ke kapetanije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!