Zaustavite agoniju Radio Sombora!

02 Mar 2011

Država je svojim činjenjem ili nečinjenjem uništila ovaj medij, pa je dužna i da ga spasi

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zahtevaju od Ministarstva kulture Srbije, pokrajinske vlasti i somborskih gradskih otaca da napokon prekinu višegodišnju agoniju Radija Sombora i zaposlenih u ovom mediju i da izna?u na?in kako da ovaj radio, koji je donedavno emitovao program na ?etiri jezika, opstane.

25. februara ovoj stanici je isklju?ena elektri?na energija. Problemi Radija Sombora, koji ima regionalnu frekvenciju, ve? su duže vreme poznati javnosti, a naša su udruženja u nekoliko navrata apelovali na nadležne da u?ine sve što je u njihovoj mo?i kako bi ovaj važan medij sa dugom tradicijom opstao, upravo zbog ?injenice da se i našao u velikoj krizi zbog ?injenja ili ne?injenja državnih organa.

Podse?amo da je Radio Sombor privatizovan 2007. godine u divljem procesu bez ikakvih kriterijuma, a da je privatizacija ubrzo poništena. Od tada pa do danas ovaj medij se nalazi u finansijskom i pravnom vakuumu, a zaposleni ve? godinu dana ne primaju li?ni dohodak. Akcije su prvo vra?ene u Akcijski fond, a od prošle godine akcijama raspolaže Agencija za privatizaciju.

Zahtevamo od nadležnih i da javno saopšte šta su u prethodnom periodu u?inili da pomognu opstanak Radio Sombora i da li imaju ikakav plan šta ?e biti sa njim u bliskoj budužnost. Nadležni, zbog interesa javnosti, moraju da saopšte i šta ?e se desiti sa drugim medijima kojima je poništena privatizacija (ima ih ukupno 18, a o?ekuje se da ?e taj broj biti pove?an) i kojim upravlja zastupnik državnog kapitala. Mnogi od tih medija koji imaju ovo, amorfno vlasništvo, nalaze se u sli?noj situaciji kao somborski radio.

NUNS i NDNV smatraju da je primer Radio Sombora još jedan dokaz da država mora što pre usvojiti medijsku strategiju i jednom zauvek ukloniti potpuni haos u medijskoj sferi, koji ne pogoduje niti medijima niti gra?anima. Postavljamo još jednom pitanje: kome slabi mediji, koji ne mogu da vrše svoju društvenu funkciji, odgovaraju i da li je u pitanju dirigovani haos?

Saopštenje NUNS-a i NDNV-a

Podelite ovu stranicu!