Zatvorena galerija SULUV-a u Novom Sadu

24 Jun 2013

Ova gradska galerija postoji 45 godina, a sa neizdrživom situacijom se suočavaju već drugi put.

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), danas je zatvorio svoju galeriju, kancelariju i obustavio produkciju programa na neodre?eno vreme zbog, kako su naveli, katastrofalne finansijske situacije.

“Nema elementranih uslova da se nastavi njen rad. Na konkursma za dodelu sredstava na sva tri nivoa, republi?kom, pokrajinskom i lokalnom, smo dobili minimalna sredstva nedovoljna za rad galerije koja je otvorena šest dana nedeljno tokom cele godine”, rekao je na konferenciji za novinare sekretar udruženja ?ula Šanta.

Šanta je naveo da je SULUV prošle godine dobio i status reprezentativnog udruženja po Zakonu o kulturi, prema kome su udruženju poverni poslovi vo?enja evidencije samostalnih umetnika na teritoriji Vojvodine.

“Na osnovu poverenih poslova bi ministarstvo i lokalna samouprava, kojoj se vrše te usloge, trebalo da finansiraju njihovo vo?enje. To se nije desilo iako su po zakonu obvezni da to urade”, rekao je Šanta.

Zbog ovoga ?e i rad kancelarije, koja radi ve? 65 godina, biti ograni?en, jer se na konkursima ne prepoznaje stavka zaposlenih koji sprovode u delo programe galerije i vode poverene poslove.

SULUV je u saopštenju za javnost ranije upozorio na odsustvo kulturne politike i površno interpretiranje kulture kao “reakcionarni koncept”. Oni su naveli da se time poja?ava amonizitet prema savremenom stvaralaštvu i drugim oblicima delovanja u njemu. “Sa druge strane pre?utno se podržavaju mahom umrtvljene institucije kulture koje sprovode partokratski nacionalni identitet jezikom politi?kog marketinga. U ovakvom miljeu stvara skoro 500 umetnika i umetnica, ?lanova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, koji svojom praksom ostvaruju presek stremljenja umetni?kih aktivnosti, ne pripadaju?i pritom politi?kim krugovima i ideologijama ve? umetnosti”, navodi se u saopštenju.

?lanovi SULUV-a zatvaranjem svoje galerije želili su da izraze i protest gradu Novom Sadu koji je u trci za evropsku prestonicu kulture i postavili pitanje: Šta ?e budu?im generacijama ostati kao kulturno nasle?e ako to nije savremena umetni?ka praksa?

“Novi Sad koji pretenduje ka tituli prestonice kulture nema gradsku galeriju, a sada više ni opertativini sistem za celokupno ?lanstvo likovnih umetnika u Vojvodini”, dodala je ?lanica predsdništva SULUV-a Bosiljka Zirojevi?.

?lan predsedništva SULUVA-a Zoran Panteli? rekao je da se udruženje pridužuje opštem kulturnom protestu u Srbiji, ali da tu nije re? samo o visini dodele sredstava udruženjima, ve? o “gušenju savremene umetni?ke produkcije”.

“Finansira se zabava, koja bi trebala biti deo menadžerske kulture, a zapostavlja se savremena produkcija koja zapravo stvara kulturnu baštinu jedne zemlje i njeno kulturno nasle?e”, rekao je Panteli?.

Udruženje SULUV postoji 65 godina, brine se o blizu 500 ?lanova, a godišnje producira 17 samostalnih izložbi likovnih umetnika iz cele Vojvodine.

M. Ledjenac (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!