Zatvoren kolektivni centar za smeštaj izbeglica kod Deliblata

19 Dec 2012

Posle zatvaranja “Čardaka”, u Vojvodini je preostao samo jedan registrovan i priznat kolektivni centar za izbegla i raseljena lica

Kolektivni centar za smeštaj izbeglica “?ardak” kod Deliblata u opštini Kovin je zatvoren, saopštio je danas Fond za pružanje pomo?i izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

Odluku o zatvaranju ovog centra donela je Stru?na komisija Komesarijata za izbeglice Srbije, a prethodno je za sve više?lane porodice koje su boravile u centru, neke i po više od 15 godina, obezbe?en odgovaraju?i smeštaj, piše u saopštenju.

Preostalim stanarima-samcima ponu?eno je mesto u nekom od drugih kolektivnih centara i ustanova, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su time stvoreni uslovi da vlasnik objekata u kojima su izbeglice boravile još od 1991. godine, Javno preduze?e “Vojvodinašume”, ponovo u potpunosti preuzme upravljanje centrom.

Vojvo?anski Fond za pružanje pomo?i izbeglim, prognanim i raseljenim licima otkupio je ukupno osam ku?a za potrebe porodica koje su živele u Kolektivnom centru “?ardak”, a za jednu porodicu, koja se odlu?ila za povratak u Hrvatsku, obezbe?en je paket s neophodnim ku?nim aparatima.

Tako?e, Fond je u?estvovao u finansiranju izgradnje zgrade za socijalno stanovanje u Kovinu, u kojoj je 12 stanova dodeljeno izbegli?kim porodicama iz ovog kolektivnog centra.

Sredstva za otkup ku?a i sufinansiranje izgradnje stanova obezbedila je Vlada Vojvodine, koja je u u svojoj strategiji za rešavanje izbegli?kog pitanja u Pokrajini kao jedan od prioritetnih ciljeva ozna?ila upravo zatvaranje preostalih kolektivnih centara na podru?ju Vojvodine.

Posle zatvaranja “?ardaka”, u Vojvodini je preostao samo jedan registrovan i priznat kolektivni centar za izbegla i raseljena lica. To je centar u Pan?evu, u kojem u ovom trenutku boravi nešto više od 100 ljudi, uglavnom raseljenih s Kosova.

U zbrinjavanju izbegli?kih porodica sa “?ardaka” u?estvovali su i opština Kovin, Hausing centar i Danski savet za izbeglice, Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Fondacija “Divac” i druge doma?e i strane organizacije koje realizuju programe pomo?i izbeglicama u Srbiji.

U Srbiji u ovom trenutku rade još 33 registrovana kolektivna centra, u kojima živi blizu 2.700 izbeglica i raseljenih lica. Me?u njima je i 13 centara na Kosovu, u kojim boravi više od 500 ljudi.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!