Zašto je podignut zid oko romskog naselja u Kruševcu

16 Nov 2016

Izgradnja zida izazvala je reakcije u javnosti, a odgovornost, jedni na druge, prebacuju lokalna vlast i Putevi Srbije

Nakon polemika koje je izazvalo podizanje zida oko romskog naselja u Kruševcu, u poduze?u Putevi Srbije, koje gradi zid, tvrde da je taj posao naložila lokalna vlast. Objašnjavaju da je rije? o zvu?noj barijeri, ali da je zid, prije svega, izgra?en zbog sigurnosti stanovnika tog naselja, te sudionika u prometu.

Zvu?na barijera, ili getoizacija romske manjine? Pitanje o kome se u Kruševcu danima polemiše. Betonska pregrada na trotoaru, od pogleda prolaznika sakriva naselje Marko Orlovi? u kome su pretežno Romi. Direktor JP Putevi Srbije Zoran Drobnjak objašnjava razloge gradnje.

„Broj jedan je ura?eno radi bezbednosti, zna?i taj zid je postavljen da ne bi mogla da se parkiraju vozila, da ne bi deca izlazila na saobra?ajnicu, zna?i sve je ura?eno radi bezbednosti“, dodaje.

-Dakle to nije zvu?ni zid to je ura?eno radi bezbednosti, pita novinarka?

„Radi bezbednosti a ujedno i zvu?ni zid“, odgovara Drobnjak.

Kao Berlinski zid

-A ?ija je to odluka; lokalne samouprave, ili?

„Lokalne samouprave. Lokalna samouprava je tražila da se uradi taj zid, oni su uradili projekat, a mi smo finansirali“, pojašnjava Drobnjak.

Lokalne vlasti Kruševca prethodno su tvrdile kako grad sa izgradnjom zida nema nikakve veze. Dva metra visok i 120 metara duga?ak, zid se i dalje gradi u sklopu ure?enja saobra?ajnice u ovom dijelu grada. Brojni stanovnici ogra?enog naselja u zidu vide diskriminaciju i ve? su mu dali naziv.

„Ovo je berlinski zid, berlinski, ma ni u Berlin nema ovako“, kaže Jelica stanovnica naselja.

Me?u mještanima naselja ima i onih koji u zidu vide dobru ideju.

„Zna?i to je odavno trebalo da se prikriju da ne kažem prljavi delovi grada. Ja jesam Ciganin, ali se stidim od mnogih Cigana“, kaže Zoran.

Dok ve?ina mještana ipak negoduje zbog betona pred vratima, u Putevima Srbije tvrde da su se stanovnici prethodno saglasili sa izgradnjom zida. Na konstataciju novinara da se gra?ani bune Drobnjak odgovara da ima „loše informacije“.

Negodovala udruženja Roma

Negodovala su i Udruženja Roma nakon ?ije prijave je zaštitnik gra?ana pokrenuo postupak provjere razloga za podizanje zida. Zamjenik zaštitnika gra?ana za ljudska i manjinska prava Robert Sepi kaže da je postavjanje zida pogrešno.

„Ono što sada možemo da kažemo u ovom trenutnku jeste da je postavljanje zida bez obzira koji motiv može da bude u pitanju direktno suprtono inkluziji koja je trajno opredeljenje Republike Srbije, a i u dobroj je suprotnosti sa tendencijom koju ministarstvo za gra?evinarstvo i urbanizam kao i kancelarija za ljudska i manjinska prava sprovodi po pitanju ure?enja legalnih i ilegalnih romskih naselja“, dodaje.

O daljem postupanju u ovom slu?aju, institucija ombudsmana odlu?i?e nakon uvida u sve dokumente koje su lokalne vlasti dužne da dostave u roku od 21-og dana.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!